Sąd we Wrocławiu przyznał pacjentce 636 tys. zł i rentę

Autor: RRX/Rynek Zdrowia • • 24 stycznia 2018 16:06

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformowało nas o wyroku w sprawie pacjentki, która na skutek niewłaściwie przeprowadzonego zabiegu, braku należytej opieki i zarażenia gronkowcem porusza się na wózku inwalidzkim. W jej sprawie RPP występował w sądzie na prawach przysługujących prokuratorowi.

Sąd we Wrocławiu przyznał pacjentce 636 tys. zł i rentę. Fot. Archiwum

Rzecznik Praw Pacjenta podjął w sumie 27 spraw w oparciu o art. 55 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w 13 sprawach RPP żądał wszczęcia postępowania, a w 14 dołączył do toczącego się już postępowania).

W oparciu o ten artykuł RPP może w sprawach cywilnych, z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi.

W jednej z takich spraw, pozew dotyczył przyznania pacjentce zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty za niewłaściwie przeprowadzony zabieg oraz brak należytej opieki. Konsekwencją nienależycie udzielanych świadczeń zdrowotnych było pogorszenie stanu zdrowia oraz zarażenie gronkowcem (pacjentka ma orzeczony stopień niepełnosprawności i porusza się na wózku inwalidzkim).

Sąd Okręgowy we Wrocławiu przychylił się do żądania i przyznał pacjentce 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, 136 tys. zł odszkodowania oraz rentę miesięczną.

Od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt I C 1372/11) apelację złożyły trzy podmioty lecznicze, przeciwko którym występowała poszkodowana. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 22 stycznia 2018 r. oddalił wszystkie apelacje.

W uzasadnieniu Sąd zgodził się z przedstawionymi dowodami zawartymi w dokumentacji medycznej oraz z opiniami powołanych biegłych, które były korzystne dla pacjentki. Jak wskazał Robert Bryzek, radca prawny z Biura RPP, w ustnym uzasadnieniu wyroku, Sąd dwa razy powołał się na postępowanie prowadzone przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.Również opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, wydana na potrzeby tego postępowania wyjaśniającego dowodziła słuszności żądań pacjentki.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum