PAP/Rynek Zdrowia | 30-12-2014 19:44

Sąd umorzył sprawę dot. przywłaszczenie ponad 67 mln z PFRON i SP

Krakowski Sąd Okręgowy umorzył we wtorek (30 grudnia) sprawę siedmiorga oskarżonych o przywłaszczenie pieniędzy na szkodę PFRON i SP.

Wśród oskarżonych był znany małopolski przedsiębiorca i właściciel klubu piłkarskiego Wisła Kraków Bogusław Cupiał. Zdaniem sądu, w działaniu Bogusława Cupiała nie było cech przestępstwa, a urzędnicy skarbowi podejmując decyzje działali w ramach usprawiedliwionego błędu znoszącego odpowiedzialność karną.

Krakowska prokuratura oskarżyła Bogusława Cupiała o przywłaszczenie ponad 67 mln zł (z odsetkami) na szkodę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Skarbu Państwa. O przywłaszczenie 19,5 mln zł na szkodę PFRON i SP oskarżeni także zostali dwaj ówcześni członkowie władz w firmie Cupiała - Witold G. i Leszek C.

O podejrzeniu przestępstwa zawiadomił ABW w listopadzie 2008 roku prezes PFRON. Chodziło o środki uzyskane przez Cupiała i jego firmę na mocy decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 2006 roku, stwierdzających nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2000 i 2001. Jak podnosił prezes PFRON, osoba prowadząca zakład pracy chronionej miała obowiązek przekazać środki uzyskane z tytułu zwolnień podatkowych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (90 proc.) oraz na PFRON (10 proc.). Natomiast w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej, niewykorzystane środki funduszu rehabilitacji podlegały niezwłocznemu przekazaniu do PFRON.

Tymczasem - jak stwierdziła prokuratura - w 2006 roku ani Bogusław Cupiał ani jego firma nie byli podmiotami posiadającymi status zakładu pracy chronionej; utracili go bowiem w styczniu 2002 r. W takiej sytuacji powinni całość środków przekazać do PFRON.

W 2010 r. minister finansów stwierdził nieważność decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 2006 roku w sprawie nadpłat podatkowych za lata 2000-2001 na rzecz Bogusława Cupiała i jego spółki. Zaskarżone decyzje ministra utrzymały w mocy sądy WSA i NSA w Warszawie. W rezultacie w lipcu 2012 r. dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie odmówił stwierdzenia tych nadpłat w podatku dochodowym za lata 2000-2001 na rzecz Bogusława Cupiała i jego firmy. Wyrokami z dnia 16 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi podatników na te decyzje.

Jak poinformowała prokuratura, żadna z osób oskarżonych nie przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów.

W czerwcu 2013 r. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa skierowała do krakowskiego sądu pozew cywilny przeciwko Bogusławowi Cupiałowi o zapłatę blisko 50 mln zł.

Sąd uznał, że w działaniu Bogusława Cupiała i innych oskarżonych nie było znamion przestępstwa. Nadpłata zwrócona podatnikowi stanowi bowiem jego własność, a nie Skarbu Państwa czy PFRON-u - nie można zatem mówić o przywłaszczeniu. 

Postanowienia zapadło na posiedzeniu, nie jest prawomocne. Stronom przysługuje odwołanie.