Sąd: trzyletni okres przedawnienia roszczeń NFZ wobec aptek

Autor: OIA Katowice/Rynek Zdrowia • • 13 czerwca 2013 18:53

Zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu w sprawie zwrotu refundacji przez aptekę. NFZ wniósł pozew i domagał się 5 lat wstecz zwrotu refundacji za jego zdaniem błędnie zrealizowane recepty.

Sąd: trzyletni okres przedawnienia roszczeń NFZ wobec aptek
Reprezentujący aptekę przed sądem mec. Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, zwrócił uwagę, że sam fakt braków formalnych recept nie naraża NFZ na ponoszenie, jakich dodatkowych kosztów, nie uszczupla finansów publicznych, a pacjent został wyleczony zgodnie z diagnozą i wskazaniami lekarza.

Wskazywano także, że to lekarz podjął decyzję o przepisaniu konkretnych leków refundowanych, które pacjent otrzymał i NFZ tego faktu nie kwestionował, podnosząc tylko błędy formalne.

Sąd oddalił pozew. W pisemnym uzasadnieniu sąd wskazał, że roszczenie NFZ jest okresowe, czyli powtarzające się i wskazał na uchwałę SN w tej sprawie. Na tej podstawie przyjął trzyletni termin przedawnienia i oddalił pozew, co do roszczeń przekraczających termin 3 lat.

Co do recept nieprzedawnionych sąd wskazał, że "brak podstaw do uznania refundacji, jako świadczenie nienależne”.

W tej kwestii sąd wskazał, że "powód nie wykazał w sprawie, że lekarze, którzy wystawili recepty zrealizowane przez pozwanego, nie mieli uprawnień do zaordynowania pacjentom leków z nich wynikających, ani nie wykazał braku uprawnień pacjentów do otrzymania refundacji leków bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Powód nie wykazał również, że pomimo otrzymania refundacji pozwany nie wydał uprawnionemu pacjentowi leku. Powód kwestionował natomiast prawo pozwanego do refundacji w związku z realizacją recept zawierających braki formalne ...".

Wyrok nie jest prawomocny.

Więcej: http://katowice.oia.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum