Sąd: pielęgniarki oddziałowej nie można zastapić koordynującą

Autor: SA/Rynek Zdrowia • • 18 czerwca 2010 12:03

Pielęgniarka koordynująca nie może zastąpić pielęgniarki oddziałowej - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. I słusznie - mówią pielęgniarki.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Żywcu, postanowił zmienić statut i wprowadzić do niego zapis o powoływaniu pielęgniarek koordynujących zamiast przełożonych pielęgniarek. Propozycję zmian w statucie przedstawiono na posiedzeniu rady powiatu żywieckiego, która uchwałą zmiany przyjęła.

Środowisko pielęgniarskie ostro zareagowało na próbę wprowadzenia zmian. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych (ORPiP) w Bielsku-Białej zaskarżyła zapisy statutu ZOZ w Żywcu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Skarga dotyczyła nie tylko wprowadzenia stanowiska pielęgniarki koordynującej zamiast oddziałowej, ale także trybu wyboru na to stanowisko. Zapisy nowego statutu przewidują bowiem wybieranie pielęgniarek koordynujących w drodze rekrutacji wewnętrznej, przeprowadzonej przez komisję powołaną przez dyrektora, a nie w ramach konkursu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych.

WSA w Gliwicach skargę Beskidzkiej ORPiP odrzucił, nie znajdując interesu prawnego okręgowej rady do zaskarżenia uchwały. Beskidzka rada wniosła skargę kasacyjną do NSA, który uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

NSA uznał, że jednak ORPiP ma interes prawny, bo ma uprawnienia do uczestniczenia w konkursach na pielęgniarskie stanowiska kierownicze. Może więc zaskarżyć statut, który rezygnuje ze stanowisk  przewidzianych ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i zawiera zapisy o zastąpieniu nowymi już istniejących. W uzasadnieniu decyzji NSA podaje ponadto, że można tworzyć nowe stanowiska w ZOZ, ale nie można nimi zastępować stanowisk, wymienionych w przepisach ustawowych.

– Nie można zmieniać dowolnie stanowisk, bo jest to wbrew prawu pracy i obowiązującym przepisom ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a także rozporządzeniom ministra zdrowi w sprawie zasad konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej i w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników ZOZ – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych NIPiP).

– Nie godzimy się również na obniżenie rangi kadry zarządzającej. Pielęgniarką koordynującą może być pielęgniarka, która koordynuje pracę na każdym oddziale, a nie osoba, która odpowiada także za organizację pracy i politykę kadrową na oddziale – dodaje prezes Buczkowska.

Jej zdaniem akceptacja "żywieckiego" statutu oznaczałaby ponadto zgodę na wprowadzenie niezrozumiałych kryteriów wyboru pielęgniarki koordynującej, która zastąpiłaby przełożoną: – Rezygnacja z konkursu obniżyć może rangę pielęgniarskich stanowisk kierowniczych – mówi Buczkowska. – Nie wiemy, czy o wyborze w rekrutacji wewnętrznej decydowałyby rzeczywiście kompetencje, czy też inne względy.

Ponadto,  jak zauważa prezes NIPiP, w tej decyzji chodzi przede wszystkim o pieniądze i dodatki funkcyjne, które wypłaca się przełożonym pielęgniarek: – Najlepiej byłoby, gdyby taka pielęgniarka koordynująca koordynowała pracę na czterech piętrach. Ze względów oszczędnościowych oczywiście – mówi ironicznie szefowa samorządu pielęgniarskiego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum