Sąd: pacjenci mają prawo do oryginałów dokumentacji medycznej

Autor: RPP, KL/Rynek Zdrowia • • 20 kwietnia 2016 16:00

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził zasadność wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji ws. prawa pacjentów do udostępniania im oryginałów dokumentacji medycznej.

FOT. Archiwum RZ; zdjęcie ilustracyjne

19 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 r. i oddalił skargę podmiotu leczniczego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta.

Chodziło o zasadność wydanej przez Rzecznika decyzji ws. stosowanej przez wielkopolską placówkę praktyki, polegające na odmowie udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej, naruszają zbiorowe prawa pacjentów - przypomina Biuro RPP.

1 lipca 2015 r. zapadł wyrok przed WSA w Warszawie, w którym sąd stwierdził, że takie uprawnienie pacjentom nie przysługuje. Od tego wyroku Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę kasacyjną do NSA.

Ten zaś w uzasadnieniu wyroku przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Pacjenta wskazując, że pacjent ma prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Pojęcie uprawniony "podmiot", odnosi się - zgodnie ze stanowiskiem sądu - również do pacjenta.

Prawo to nie zostało w żaden sposób ograniczone w przepisie art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Sąd powołał się także na art. 68 Konstytucji RP, zgodnie z którym, każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest realizacją tego konstytucyjnego prawa.

Wyrokiem tym NSA ostatecznie potwierdził zasadność argumentacji RPP.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum