Są pacjenci, którzy nie muszą stać w kolejce do lekarza. Kto jest w tej grupie?

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, RPP13 czerwca 2022 12:45

Są grupy pacjentów, które nie muszą stać w przysłowiowej kolejne do lekarza, aby skorzystać ze świadczeń. Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia, na czym polega przywilej pierwszeństwa i czy są przepisy, które ograniczają te szczególne uprawnienia.

Są pacjenci, którzy nie muszą stać w kolejce do lekarza. Kto jest w tej grupie?
Kolejka do lekarza, szpitala i na badania. RPP przypomina, kto może korzystać ze świadczeń poza kolejnością Fot. Shuttertock
 • Katalog osób, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 • Wśród uprzywilejowanych są m.in. kobiety w ciąży, dawcy przeszczepu czy osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Wątpliwości może budzić kwestia czy szczególne uprawnienia dotyczą także świadczeń udzielanych pacjentowi w ramach rozpoczętego już leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS)
 • Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) wyjaśnia, że żaden przepis nie ogranicza przyznanego pacjentom prawa do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością 

Bez kolejki do lekarza. Kto może korzystać ze świadczeń poza kolejnością? 

Komu przysługuje prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością określa dokładnie art. 47c ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych . 

Na liście uprawnionych znajdują się:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy/weterani poszkodowani (w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa),
 • kobiety ciężarne,
 • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Osobie posiadającej szczególne uprawnienia, która zgłasza się o udzielenie świadczeń w szpitalu lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, udziela się tych świadczeń - co do zasady - w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie jest to możliwe, świadczeniodawca powinien ustalić inny termin - poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących.

W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Termin ten nie dotyczy jednak świadczeń szpitalnych!

Wątpliwości może budzić kwestia czy szczególne uprawnienia dotyczą także świadczeń udzielanych pacjentowi w ramach rozpoczętego już leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1a ustawy – na liście oczekujących na świadczenie nie umieszcza się  pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. 

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca jednak uwagę, że żaden przepis nie ogranicza szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 47c ustawy, do tzw. świadczeń pierwszorazowych.

- Kontynuacja leczenia i dalsze świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne w ramach prowadzonego specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego, również powinny być udzielane z uwzględnieniem tych szczególnych uprawnień - przekonuje RPP.

Stanowisko to potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 maja 2017 r. 

Zasada pierwszeństwa nie obowiązuje natomiast na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie mają je osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Wtedy o kolejności przyjęcia decydują lekarze kierując się zasadą segregacji medycznej, uwzględniającą stan zdrowia, stopień obrażeń oraz rokowań.

Świadczenia medyczne bez kolejki. Katalog uprawnionych będzie szerszy?

Wkrótce prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej bez kolejki zyskać mają kolejne dwie grupy pacjentów. Projekt nowego rozporządzenia  Ministra Zdrowia jest aktualnie w fazie konsultacji.

Przywilej miałby zostać nadany także:

 • żołnierzom zawodowym, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
 • dawcom krwi, którzy oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dawcy krwi będą identyfikowani przez już funkcjonujący kod 47CZ, którym oznaczani są m.in. honorowi dawcy krwi. Dla uprawnionych grup żołnierzy wprowadzone zostaną natomiast nowe kody. 

Ministerstwo planuje wprowadzić także zmiany mające poprawić prawidłowe raportowanie świadczeń udzielanych pacjentom przez izby przyjęć oraz szpitalne oddziały ratunkowe. Pojawią się dwie nowe jednostki statystyczne:

 • osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć (kod 23),
 • segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym (kod 24).

Dzięki nowym jednostkom będzie możliwe uwzględnienie wszystkich pacjentów, którzy trafią na leczenie do SOR-u lub na izbę przyjęć, nawet jeśli ich pobyt miałby zakończyć się na etapie segregacji medycznej. Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum