Rzecznik Praw Pacjenta odpowiedział na apel samorządu lekarskiego

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 03 lutego 2012 10:52

Rzecznik Praw Pacjenta odpowiedziała w liście na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, informując, że wszystkie wszczęte postępowania RPP wobec placówek medycznych dotyczą tych świadczeniodawców, co do których pacjenci zgłaszali sprawy związane z brakiem możliwości uzyskania prawidłowo wystawionej recepty.

27 stycznia 2012 r. Prezydium NRL wystosowało apel do Rzecznika Praw Pacjenta w związku z napływającymi informacjami o wszczynaniu przez RPP  postępowań wobec zakładów opieki zdrowotnej w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

W liście otrzymanym od RPP czytamy m.in.: "Podjęte przeze mnie działania wynikają z zadań Rzecznika uregulowanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i nie ma możliwości odstąpienia od nich. Zaznaczę raz jeszcze, że nie odnosiłam się do zasadności samego protestu, ale jego formy, która, niestety, wskazywała na prawdopodobne naruszanie praw pacjenta".

Rzecznik wskazuje również, że "podstawowym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Tym samym świadczenie powinno zostać udzielone pacjentowi z zachowaniem prawa do leków refundowanych ze środków publicznych, a prawidłowe wystawienie recepty jest jednym z elementów tego świadczenia."

Więcej: http://www.nil.org.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum