Rzecznik Praw Pacjenta: najwięcej skarg dotyczy dostępu do świadczeń

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 kwietnia 2011 16:40

Ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych to najczęstsza przyczyna skarg kierowanych do Biura Rzecznika Praw Pacjenta - wynika ze sprawozdania z działalności rzecznika w 2009 roku.

Rzecznik Praw Pacjenta: najwięcej skarg dotyczy dostępu do świadczeń
Posłowie z sejmowej komisji zdrowia wysłuchali 27 kwietnia br. sprawozdania z działalności rzecznika praw pacjenta w okresie od 21 maja do 31 grudnia 2009 r.

Jak mówiła Izabela Jakubczak-Rak, zastępca rzecznika praw pacjenta, do biura rzecznika wpłynęło w okresie sprawozdawczym 8980 spraw. Większość dotyczyła naruszenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Podłoże problemów często tkwi w niezrozumieniu warunków i standardów określanych w przepisach, a także w niekompetencji osób podejmujących decyzje w sprawach organizacji dostępu do świadczeń.

Wiele skarg dotyczyło naruszenia prawa do informacji. Lekarze niechętnie podejmują dyskusje z pacjentem na temat jego leczenia, a jeśli podejmują, to pacjenci zwykle uskarżają się, że odbywa się to w sposób lakoniczny, często niezrozumiały. Z wypowiedzi pacjentów wynika, że ich zainteresowanie przebiegiem leczenia i ocenami w rokowaniach jest często ignorowane, dlatego, że nie mają oni wykształcenia medycznego.

Sygnały kierowane do rzecznika wskazują, że dość częstym zjawiskiem jest naruszenie prawa do intymności. Ze sprawozdania wynika, że nagminnie zdarza się, że do gabinetu lekarskiego, w którym badany jest pacjent, wchodzą osoby postronne, pracownicy zakładu, inni pacjenci.

Częstymi przypadkami jest podejmowanie przez lekarza w trakcie rozpoczętego badania innych czynności, takich jak uzgadnianie spraw całkowicie niezwiązanych z pacjentem, przyjmowanie telefonów nie zawsze służbowych, rozmowy przy pacjencie o sprawach całkowicie niezwiązanych z działalnością medyczną lekarza.

Zdarzało się także naruszanie prawa pacjentów do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, głównie przez zabranianie osobom bliskim, najczęściej rodzicom dzieci, pozostawania z nimi w nocy w szpitalu z powodu zakończenia pory odwiedzin, co jest sprzeczne z prawem.

W okresie, który obejmuje sprawozdanie, rzecznik nie nałożył kar finansowych na żaden podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych za praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Biuro monitoruje kolejne etapy śledztwa prowadzonego w sprawie legalności strajku pielęgniarek i położnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Komisja zdrowia przyjęła sprawozdanie.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum