TVN/Rynek Zdrowia | 26-10-2018 10:48

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o dostępność do informacji o aborcji

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o regulację zasad informowania pacjentów w sprawie dostępu do legalnej aborcji.

Fot. Fotolia

Komitet Ministrów Rady Europy ocenił, że kobiety w Polsce nie mają rzeczywistego dostępu do zabiegów legalnej aborcji w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia, by rozważył regulację zasad informowania pacjentów o możliwości uzyskania przez nich świadczeń, których im odmówiono z uwagi na powołanie się lekarza na klauzulę sumienia.

W pismach do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił wnioski z wrześniowego spotkania Komitetu Ministrów Rady Europy. Komitet zwrócił uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w dwóch wyrokach z 2012 i 2011 r. podkreślił istotny rozdźwięk między teoretycznie zapewnioną możliwością terminacji ciąży a rzeczywistym do niej dostępem.

W ocenie Komitetu polskie rozwiązania prawne są niewystarczające dla poszanowania praw pacjentek do dostępu do zabiegów legalnej aborcji i konieczne jest podjęcie działań w celu rzeczywistego wdrożenia gwarancji ustawowych.

Więcej: www.tvn24.pl