PAP/Rynek Zdrowia | 10-02-2020 17:46

Rząd zmieni ustawę o systemie powiadamiania ratunkowego

We wtorek (11 lutego) rząd zajmie się projektem noweli ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, który przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości awansów operatorów numerów alarmowych.

Fot.P.Tracz:KPRM:Flickr (zdjęcie ilustracyjne)

Jak tłumaczy MSWiA, przesłanką do powstania projektu nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego była konieczność przeprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) oraz przejęcia przez MSWiA zadań związanych z realizacją szkoleń operatorów numerów alarmowych.

Zgodnie z propozycją zmienić się mają regulacje odnoszące się m.in. do pracowników centrów powiadamiania ratunkowego zajmujących się obsługą numerów ratunkowych, np. numeru alarmowego 112.

"Jedną z kluczowych zmian w projekcie jest otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego poprzez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera" - głosi uzasadnienie projektu. Jak dodano, osoby zajmujące te stanowiska - poza standardową pracą operatora - będą się zajmowały m.in. koordynacją i nadzorem nad pracą operatorów, przeprowadzaniem szkoleń oraz przygotowywaniem kandydatów do pracy.

Jak zaznaczyło MSWiA, dotychczasowa płaska struktura CPR oraz zatrudnienie operatorów poza korpusem służby cywilnej powoduje "zamknięcie ścieżki rozwoju", co jest demotywujące dla pracowników. "Efektem proponowanych zmian będzie zatrzymanie w strukturach CPR najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników, których wkład do budowy sprawnie funkcjonującego systemu powiadamiania ratunkowego jest kluczowy" - zaznaczono.

Jednocześnie - jak wskazano - "prowadzenie szkoleń na szczeblu centralnym pozwoli sprawować realny nadzór nad pracą centrów powiadamiania ratunkowego oraz bieżącą pracą operatorów numerów alarmowych". Do prowadzenia tych szkoleń ma być wykorzystywany także internet, poprzez tzw. e-learning.

Ponadto projekt rozszerza katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych o pracowników obsługujących zgłoszenia alarmowe. Ma to zapobiec sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych "bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń". Zgodnie z prawem określone czyny niedozwolone są zagrożone surowszą karą, jeśli zostały dokonane wobec funkcjonariusza publicznego, niż wobec innej osoby.

Ponadto zmiany zawarte w projekcie mają umożliwić wprowadzenie aplikacji mobilnej, która dzięki zastosowaniu piktogramów umożliwi dokonanie zgłoszenia na numer alarmowy 112. Ma ona być szczególnie pomocna dla osób głuchych i niedosłyszących.