Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy w sprawie tzw. emerytur matczynych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 stycznia 2019 17:31

Rząd na wtorkowym (22 stycznia) posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o tzw. emeryturach matczynych; przewiduje on, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy w sprawie tzw. emerytur matczynych
O świadczenie w wysokości minimalnej emerytury będą mogły się ubiegać matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci oraz osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Fot. Shutterstock

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym miał być przedmiotem obrad Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu. Rząd zdecydował jednak o przełożeniu omawiania tego projektu na następne posiedzenie.

Według projektu o świadczenie w wysokości minimalnej emerytury będą mogły się ubiegać matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci oraz osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. W budżecie państwa na 2019 r. zagwarantowano na ten cel około 801,3 mln zł.

To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania, albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł.

- Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna - wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto - tłumaczyła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowela doprecyzowuje przepisy dotyczące sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Projekt wprost wskazuje, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice albo opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą. Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby pobytu opiekuna z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

W planie wtorkowego posiedzenia znajduje się także projekt zmiany ustawy o ochronie zdrowie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Projekt dostosowuje przepisy do decyzji wykonawczych Komisji UE i tzw. dyrektywy tytoniowej.

W projekcie doprecyzowano kompetencje inspektora ds. substancji chemicznych w zakresie analizy dokumentacji przedkładanej przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Zmiany dotyczą także sposobu pobierania próbek papierosów. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie norm regulujących wielkość opakowań papierosów. 

PAP - Mateusz Roszak, Katarzyna Lechowicz-Dyl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum