Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 02 lipca 2018 21:51

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852) wynika przede wszystkim z konieczności doprecyzowania przepisów związanych z finansowaniem ryczałtu na populację - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Rozporządzenie dotyczy sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej objętych pilotażem określonym jako iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum i stawki rocznej na osobę oraz kwestii rozliczania umów z realizatorami pilotażu.

Konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania wynika m.in. ze
zidentyfikowanych rozbieżności interpretacyjnych zasygnalizowanych przez oddziały
wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto nowelizowane przepisy odnoszą się również m.in.: do kwestii udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z rozpoznaniem choroby otępiennej, umożliwienie absolwentom zdrowia publicznego oraz osobom posiadającym specjalizację z zakresu zdrowia publicznego pełnienia funkcji koordynatora opieki w centrum zdrowia psychicznego.

W rozporządzeniu dodano zdanie umożliwiające absolwentom zdrowia publicznego oraz osobom posiadającym specjalizację z zakresu zdrowia publicznego pełnienia funkcji koordynatora opieki w centrum zdrowia psychicznego. Są to specjaliści, którzy potencjalnie mogą stanowić cenne uzupełnienie zespołu centrum zdrowia psychicznego.

Rozporządzanie zawiera też inne doprecyzowania.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum