Rozporządzenie w sprawie

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 17 kwietnia 2009 16:35

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych treść projektu rozporządzenia w sprawie

Podstawą do wydania rozporządzenia jest nowelizacja Kodeksu pracy z grudnia zeszłego roku - ta sama, która wydłużyła urlopy macierzyńskie i urlop "tacierzyński". Zgodnie z nowymi przepisami kobieta w ciąży, aby otrzymać jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 1000 zł ("becikowe"), będzie musiała pozostawać pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży. Dotychczas wypłata dodatku nie wymagała spełnienia żadnych warunków.

Jak podkreśla resort zdrowia, celem zmian jest zmotywowanie kobiet zachodzących w ciążę do jak najwcześniejszego zgłoszenia się do poradni, a w następnej kolejności - do systematycznych badań kontrolnych. W ocenie MZ, pozwoli to na prawidłowy monitoring ciąży i na szybkie podjęcie działań profilaktycznych bądź leczniczych w przypadkach występowania powikłań lub zagrożeń.

Zgodnie z rozporządzeniem resortu zdrowia opieka medyczna nad kobietą w ciąży będzie sprawowana przez lekarza lub położną w formie podstawowej opieki zdrowotnej; ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego. Ma ona polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych w zakresie związanym z przebiegiem ciąży oraz opieką prenatalną nad płodem.

W rozporządzeniu określono również wzór zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do wypłaty "becikowego". Jego wydanie będzie odnotowane w karcie przebiegu ciąży.

Ustawę autorstwa LPR, wprowadzającą tzw. becikowe, Sejm uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Jeśli rodzina uprawniona jest do zasiłku rodzinnego, czyli jej dochód netto nie przekracza 504 zł miesięcznie na osobę, możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy to 583 zł.

Pisemny wniosek o "becikowe" można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Do wniosku powinny być dołączone dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o "becikowe", skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia oraz pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga (np. przez drugiego z rodziców).

Całość projektu rozporządzenia, kliknj: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=012578

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum