Rozporządzenie dotyczące m.in. kierowania przez wojewodę lekarzy na szkolenia w czasie epidemii Covid-19

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 02 listopada 2020 22:11

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dotyczy wydania dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty przez lekarzy, którzy uzyskają ten tytuł na podstawie ustawy covidowej. Rozporządzenie reguluje też kwestie ich skierowania przez wojewodę do odbywania szkolenia w warunkach epidemii Covid-19.

Rozporządzenie dotyczące m.in. kierowania przez wojewodę lekarzy na szkolenia w czasie epidemii Covid-19
Fot. Shutterstock

W związku z tym, że lekarze, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, uzyskują tytuł specjalisty na innych zasadach niż określa to obecnie ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, konieczne jest opracowanie wzorów dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty, które będą wydawane tym lekarzom - podano w uzasadnieniu.

Rozporządzenie ponadto wprowadza przepisy, zgodnie z którymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do jednostki akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na lekarzy, z pominięciem § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1566).

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

Z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życie regulacji, a także ze względu na jej szczególny charakter, projekt rozporządzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z wyjątkiem skierowania go do Naczelnej Izby Lekarskiej. Podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu do opiniowania i konsultacji do innych podmiotów, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter rozporządzenia i potrzebę pilnego wejścia w życie przedmiotowej regulacji.

Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w związku z § 140 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz komisji prawniczej.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum