Rozporządzenie dot. świadczeń dla pozbawionych wolności

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 02 marca 2016 19:44

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

Projekt wprowadza zmiany, które w ocenie wnioskodawcy mają m.in. ułatwić leczenie osób pozbawionych wolności.

Wybrane zmiany:

W § 8 dodanie ust. 3a i 3b ma za zadanie uszczegółowienie dotychczasowego brzmienia przepisu w zakresie dotyczącym odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala dla osób pozbawionych wolności.

Powyższy zapis ma na celu wyeliminowanie przypadków tzw. „odmów na telefon” oraz zobowiązanie lekarza, który odmawia przyjęcia do szpitala, do określenia dalszego postępowania z osobą pozbawioną wolności w związku ze stwierdzanym stanem zdrowia. Wprowadzenie powyższego zapisu pozwoli uniknąć przypadków nieuzasadnionych medycznie transportów oraz będzie miało wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego osób pozbawionych wolności.

Przepisy § 9 ust. 5 oraz ust. 6 mają na celu umożliwienie wydawania do cel osobom pozbawionym wolności leków, których niezwłoczne zastosowanie jest konieczne do ochrony zdrowia lub życia. Dotyczy to zwłaszcza preparatów występujących w opakowaniach niepodzielnych jak np. wziewne leki przeciwastmatyczne czy leki stosowane w niestabilnej chorobie wieńcowej.

Zaproponowane brzmienie ust. 8 § 9 wynika z konieczności uregulowania postępowania w zakresie wydawania leków w terapii substytucyjnej, ponieważ dotychczasowe przepisy nie określały w sposób precyzyjny powyższego zagadnienia. Ponadto przepis ten umożliwia wydawanie za pacjentem do innych podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności leków rzadko stosowanych lub bardzo drogich, co zapobiegnie ewentualnym stratom finansowym wynikającym z przeterminowania leków.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum