Rozporządzenie MZ o postępowaniu ze zwłokami. 21 października opublikowano ujednolicony tekst

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia21 października 2021 19:15

21 października w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

21 października opublikowano ujednolicony tekst rozporządzenia MZ w sprawie postępowania ze zwłokami Fot. PTWP

Opublikowano ujednolicony tekst rozporządzenia MZ ws. postępowania ze zwłokami

21 października w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Rozporządzenie zawiera m.in. procedurę postępowania ze zwłokami osób zmarłych na chorobę COVID-19. Wówczas - jak czytamy w dokumencie - należy:

 • przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
 • odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
 • unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
 • umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku;
 • zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
 • zwłoki zabezpieczone w sposób, o którym mowa w pkt 1, 4 i 5, umieścić w:
  a) kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekontaminacji
  środkami powierzchniowoczynnymi, albo
  b) trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu;
 • umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm;
 • niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
 • transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym

W ujednoliconym tekście uwzględniono zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2007 r. poz. 10);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 585);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 511).

Załącznik do obwieszczenia zawiera tekst jednolity rozporządzenia, który nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2007 r. poz. 10), który stanowi: „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 585), który stanowi:„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 511), który stanowi: „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum