Różnorodność wspiera innowacyjność

Autor: LJX/Rynek Zdrowia • • 30 grudnia 2013 13:02

GlaxoSmithKline Polska została sygnatariuszem międzynarodowej Karty Różnorodności. Firma zobowiązała się ten sposób do tworzenia kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnic między pracownikami, jak również przeciwdziała dyskryminacji.

Różnorodność wspiera innowacyjność
Karta Różnorodności to promowana przez Komisję Europejską międzynarodowa inicjatywa, realizowana w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Podpisanie Karty jest zobowiązaniem firmy do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, działania na rzecz spójności i równości społecznej oraz tworzenia i promocji różnorodności.

Działania te obejmują m.in. takie obszary jak: rekrutację, dostęp do szkoleń i awansów, wynagrodzenia, godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochronę przed mobbingiem czy też ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem.
    
Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli: Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem projektu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum