MZ/Rynek Zdrowia | 21-08-2009 11:07

Resort zdrowia wybiera członków Rady Akredytacyjnej

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia umieszczone zostało ogłoszenie, informujące o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej.

Kandydatów zgłaszać mogą samorządy zawodów medycznych oraz organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kandydatem na członka Rady może być osoba z wyższym wykształceniem, co najmniej 5- letnim doświadczeniem, związanym z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, niekarana, ciesząca się dobrą opinią.

Warto przypomnieć, że wybór Rady jest związany z ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia, regulującej możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania.

Potwierdzenie spełnienia owych standardów  w formie certyfikatu, ma wydawać minister zdrowia właśnie na wniosek Rady Akredytacyjnej.

Pełny tekst ogłoszenia jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia - kliknij.