Resort zdrowia wprowadza nowe zasady badań profilaktycznych pracowników

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 grudnia 2008 19:39

Ministerstwo zdrowia zaproponowało w projekcie rozporządzenia m.in. wzór skierowania na badanie profilaktyczne, jakie wystawia pracodawca. Resort podkreśla, że dotychczasowa praktyka pokazuje, że niektórzy pracodawcy nierzetelnie wypisują zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, a także niewłaściwie dokonują oceny ryzyka zawodowego. Wprowadzenie wzoru skierowania ma się przyczynić do eliminacji tego zjawiska.

Na uprawnionego lekarza został też nałożony obowiązek osobistej wizytacji stanowisk pracy, w celu dokładnego rozpoznania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz dokonania wraz z pracodawcą oceny ryzyka zawodowego.

Ponadto zobowiązano pracodawcę do wydania dwóch egzemplarzy skierowania na badania profilaktyczne, z których jedno skierowanie potwierdzone przez lekarza pracodawca pozostawia w aktach osobowych pracownika.

Zgodnie z projektem, termin do złożenia wniosku o ponowne badanie ma być liczony od dnia otrzymania orzeczenia, a nie jak jest obecnie - od dnia wydania orzeczenia. W ocenie resortu zdrowia, ta zmiana ma znaczenie w zakresie postępowania odwoławczego, czyniąc je bardziej przyjaznym dla stron.

Określono także, iż jedną z form profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jest szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami, jakie wiążą się z wykonywaną pracą.

W stosunku do lekarzy naruszających w sposób istotny tryb, zakres i częstotliwość przeprowadzania badań profilaktycznych będą wyciągane konsekwencje.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum