Resort zdrowia tworzy Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

Autor: RCL, PAP/Rynek Zdrowia • • 08 kwietnia 2020 16:29

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w środę (8 kwietnia) projekt rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Fot. archiwum

„Wiele zagadnień związanych z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 nie zostało jeszcze wyjaśnionych. Nie jesteśmy pewni jaki dokładnie jest przebieg kliniczny COVID-19 w poszczególnych podgrupach pacjentów. Co więcej, populacja narażona na ciężki przebieg choroby nie została dokładnie zdefiniowana. W tym momencie wątpliwości budzi również bezpieczeństwo stosowania dostępnych metod terapii w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zakażeniem SARS-CoV-2” – czytamy w ocenie skutków projektu.

„ Na podstawie zgromadzonych dotychczas danych nie udało się też dokładnie ustalić śmiertelności w przypadku krytycznie chorych pacjentów z COVID-19. Duże rozbieżności obserwowane w ciężkości stanu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 przy porównaniu danych z Włoch z danymi chińskimi sugerują, że monitorowanie lokalnych odmienności w przebiegu COVID-19 jest niezbędne” - dodają jego autorzy

Zdaniem projektodawcy rozporządzenia Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19, prowadzony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przyniesie korzyści w postaci zwiększenia kontroli potencjalnych ognisk zakażenia, długoterminowej obserwacji chorych po wypisie ze szpitala lub izolatorium oraz prowadzenie nadzoru nad efektami leczenia pacjentów z COVID-19 w Polsce i porównanie efektów terapeutycznych uzyskiwanych lokalnie z danymi światowymi i pogłębienie współpracy międzynarodowej w zakresie minimalizacji skutków pandemii.

Dane będą przekazywane do rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego przez szpitale i laboratoria wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W rejestrze przetwarza się dane osobowe chorego obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL (lub serię i numer paszportu), datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania lub do korespondencji (w tym adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu kontaktowego.

W rejestrze będą przetwarzane także jednostkowe dane medyczne, w tym informacje o stanie zdrowia pacjenta w chwili postawienia diagnozy oraz informacje na temat badań wykonanych w ramach diagnostyki COVID-19. Znajdzie się tam m.in. informacja o zastosowanym leczeniu i hospitalizacji.

Do rejestru zostaną przekazane również dane pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którym udzielano świadczeń opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum