Ministerstwo Zdrowia/Rynek Zdrowia | 16-11-2010 16:27

Resort zdrowia: projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Na stronie Ministerstwo Zdrowia opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy został zamieszczony w wersji przekazanej pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów.

Więcej:www.mz.gov.pl