nil.org.pl/Rynek Zdrowia | 02-08-2011 17:13

Resort zdrowia o opłatach za wpis do rejestru

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Zgodnie ze stanowiskiem resortu zdrowia, opłacie tej podlega czynność organu polegająca na dokonaniu wpisu (zmiany wpisu) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jednocześnie nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega ona innym opłatom o charakterze publicznoprawnym.

Więcej: www.nil.org.pl