MZ/Rynek Zdrowia | 12-08-2011 13:08

Resort zdrowia o niezdolności lub ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza

Ministerstwa Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych.

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 12 września br.

 

Więcej: http://www.mz.gov.pl