Renta za niezdolność do pracy z ZUS. Jak ją otrzymać? W 2022 roku zmiany w zasiłkach

Autor: oprac. JKB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia02 kwietnia 2022 20:30

ZUS i renta za niezdolność do pracy w 2022 r. Osoba, która częściowo albo całkowicie straciła możliwość wykonywania pracy (z powodów zdrowotnych) może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dokument można złożyć zarówno internetowo, jak i osobiście.

Renta za niezdolność do pracy z ZUS. Jak ją otrzymać? W 2022 roku zmiany w zasiłkach
Renta za niezdolność do pracy z ZUS. Jak ją otrzymać w 2022? Fot. AdobeStock
 • Renta za niezdolność do pracy z ZUS. Można się o nią ubiegać poprzez profil PUE ZUS albo osobiście w najbliższej terenowej placówce ZUS
 • W obu przypadkach decyzja o przyznaniu renty na niezdolność do pracy powinna być wydana do 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności do wydania tej decyzji
 • Koniecznymi dokumentami do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy są m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, a także dokumenty stwierdzające przebyte okresy pracy oraz wysokość wynagrodzeń
 • Warto pamiętać, że od wydanej decyzji można wnieść odwołanie do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji

 

Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy. Jakie są terminy?

Niezależnie od tego, czy wniosek o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy został wysłany internetowo czy też przekazany osobiście w placówce ZUS, decyzja w sprawie renty powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Co równie ważne, po otrzymaniu rzeczonej decyzji można wnieść odwołanie do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) – w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Ewentualne odwołanie należy złożyć za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Jak złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy? Wersja internetowa

Szybkim sposobem na złożenie stosownego wniosku jest Platforma PUE ZUS, która umożliwia przekazanie elektronicznego dokumentu bez wychodzenia z domu. Jednak konieczne jest w tym przypadku posiadanie profilu PUE ZUS. Warto dodać, że po złożeniu wniosku o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wymagane jest także dostarczenie kolejnych dokumentów do najbliższej jednostki ZUS.

Elementy potrzebne do wniosku elektronicznego:

 1. Login i hasło do profilu PUE. Profil ten można założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS,
 2. Certyfikat kwalifikowany i PIN do certyfikatu kwalifikowanego ewentualnie login i hasło profilu zaufanego ePUAP,
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawionego przez lekarza prowadzącego leczenie i inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia,
 4. W przypadku pozostania w zatrudnieniu, wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek.

Składanie wniosku elektronicznego krok po kroku:

 1. Logowanie na konto PUE.
 2. W katalogu usług należy wybrać "Złożenie dokumentu ERN". Następnie należy uzupełnić dane w formularzu i złożyć dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie decyzja zostanie skierowana do elektronicznie poprzez PUE. Można także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 3. Następnie wybrać usługę "Złożenie dokumentu ZUS ERP-6". Kolejne uzupełnienie danych w formularzu i złożenie dyspozycji sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do elektronicznie poprzez PUE. Można także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Formularze muszą zostać podpisane za pomocą podpisu elektronicznego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wysłać elektronicznie do ZUS.
 4. Udać się do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS wraz z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i złożyć w Sali Obsługi Klientów dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia.
 5. Dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia można również przesłać do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Wniosek o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy przez internet – co dalej?

Po złożeniu elektronicznego wniosku o przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wystarczy już jedynie czekać na decyzję.

Dalsze kroki:

 • jeżeli dyspozycja odbioru informacji została złożona w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomienie przyjdzie mailem lub dodatkowym SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na profilu PUE należy podpsiać Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) - tylko wtedy dostęp do dokumentu elektronicznego będzie dostępny,
 • jeżeli dyspozycję przesłania decyzji została złożona w formie papierowej, pocztą tradycyjną, należy oczekiwać na korespondencję z ZUS,
 • w przypadku złożenia dyspozycji odbioru decyzji w formie papierowej, należy odebrać pismo osobiście bądź przez pełnomocnika,
 • od wydanej decyzji można wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wystarczy złożyć za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję,
 • ZUS może zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy. Składanie wniosku osobiście

Wciąż można złożyć wniosek osobiście, w najbliższym punkcie terenowym jednostki ZUS. Potrzebne elementy do złożenia dokumentów:

 1. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku,
 2. dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń,
 3. zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawionego przez lekarza prowadzącego leczenie oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia,
 4. w przypadku pozostania w zatrudnieniu konieczny jest także wywiad zawodowy sporządzany przez płatnika składek,
 5. jeżeli o zasiłek występuje pełnomocnik, konieczne jest również pisemne pełnomocnictwo.

Wniosek składany osobiście, przewodnik:

 1. Wymagane formularze można pobrać ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS,
 2. Uzupełnienie danych w wymaganych formularzach: wniosku ERN oraz informacji ERP-6,
 3.  Wniosek można również wypełnić w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS Rp-1E" i "Złożenie dokumentu ZUS Rp-6"), a następnie wydrukować,
 4. Dostarczyć wypełnione formularze wraz z przygotowanymi dokumentami potwierdzającymi przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS,
 5. Można także zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Wniosek złożony osobiście. Jak wygląda dalszy proces?

Podobnie, jak w przypadku wniosku internetowego, tak i tutaj należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na przyjście decyzji.

Jak zostanie dostarczona decyzja?

 • decyzję w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy zostanie przesłana pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania/pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego,
 • można zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE,
 • od wydanej decyzji można wnieść odwołanie do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych), w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję,
 • ZUS może zwrócić się jeszcze o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum