Renta bez decyzji inspektora stwierdzącej chorobę

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 17 września 2009 15:46

Niezdolność do pracy spowodowana schorzeniem zawodowym daje możliwość uzyskania renty. Nie ma przy tym znaczenia, czy fakt takiej choroby został stwierdzony odpowiednią decyzją.

Brak takiej decyzji lub nawet decyzja stwierdzająca, że pracownik nie jest chory na chorobę zawodową, nie wiąże sądu w postępowaniu o wypłatę renty. W myśl przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.) ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby zawodowej, przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy.

Przy czym za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, który zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. - pisze Rzeczpospolita, analizując przepisy dotyczące tej kwestii.

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową przysługuje w razie stwierdzenia tej niezdolności niezależnie od tego, kiedy powstała niezdolność oraz jak długi okres ubezpieczenia wypadkowego miał pracownik. Stanowi to znaczne ułatwienie dla osób dotkniętych chorobami zawodowymi, gdyż aby uzyskać rentę, nie muszą one wykazywać nic poza faktem, że wskutek choroby zawodowej stały się niezdolne do pracy.

Natomiast decyzja inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową lub określająca jej brak albo też w ogóle brak takiej decyzji nie ma zasadniczego wpływu na odmowę lub przyznanie przez sąd renty z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek choroby zawodowej. Decydujące znaczenie ma tu bowiem ustalenie, czy choroba ta istnieje i czy jest przyczyną niezdolności do pracy.

Na ten temat tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 16 czerwca 1994 r. stwierdzając, że sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Analogicznie wskazywał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z czerwca ubiegłego roku. Wynika z tego, że stanowisko orzecznictwa jest już w tym zakresie ugruntowane.

Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum