Rehabilitacja to nie tylko zabiegi, ale także niezbędne konsultacje

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 17 lutego 2010 14:29

Zgodnie z ustawą o PIT zabiegi muszą być w niektórych przypadkach konsultowane z lekarzem.

Podatnik złożył zeznanie PIT za 2006 r., wykazując nadpłatę. Odliczył wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Następnie złożył korektę zeznania, w efekcie czego zmniejszyła się kwota nadpłaty. Po jakimś czasie złożył kolejną korektę, tym razem zwiększając kwotę nadpłaty.

Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że brak podstaw do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych przez skarżącego w związku z używaniem samochodu na dwukrotny przejazd do miejsca X w celu uzyskania konsultacji neurologicznej, gdyż zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 6 ustawy o PIT warunkiem, aby wydatki na używanie samochodu osobowego podlegały odliczeniu od dochodu, jest używanie takiego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przejazd do placówki ochrony zdrowia w celu uzyskania konsultacji lekarskiej nie spełnia takiego warunku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 29 stycznia 2010 r. stwierdził, że skarga podatnika jest uzasadniona. Przypomniał, że z mocy art. 26 ust. 1 ustawy o PIT podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Za wydatki uważa się opłaty poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidzkiej lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo -rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Więcej na: www.rp.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum