Rehabilitacja pracowników tylko ze środków ZFRON

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 24 marca 2009 10:15

Pracodawcy będą mogli opłacać rehabilitację podwładnych tylko ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) - tak wynika z założeń rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt nowelizacji zakłada, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych będą znajdowały się wyłącznie na rachunku bankowym ZFRON i nie będą mogły być przekazywane przez firmy na inne konta (np. subkonta, lokaty). Nie będą też podlegały egzekucji komorniczej - pisze Gazeta Prawna.

Pieniądze gromadzone na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji pochodzą m.in. z ulg podatkowych, przyznanych zakładom pracy chronionej i można je wykorzystać wyłącznie na działania związane z rehabilitacją pracowników.

Firmom nie podoba się pomysł, aby wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną pracowników mogły być finansowane wyłącznie ze środków ZFRON. Jeśli zmiana ta wejdzie w życie, zakład pracy chronionej nie będzie mógł np. opłacić tego typu działań ze środków własnych, a następnie ich zrefundować z rachunku ZFRON.

W opinii Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zmiana ta utrudni firmom podejmowanie działań dotyczących poprawy zdrowia i kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

Jeśli nowela wejdzie w życie, łatwiej będzie przedsiębiorcom utrzymać status zakładu pracy chronionej. Firmy bowiem będą mogły pobierać pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych nawet w okresie, gdy ich orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony utraci ważność a niepełnosprawny będzie ubiegał się o wydanie kolejnego.

Projekt przewiduje ponadto, że pracodawcy nie utracą statusu zakładu pracy chronionej w razie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności lub gdy nie wyodrębnią oddzielnego rachunku na środki ZFRON.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum