Rehabilitacja lecznicza: uwzględniono uwagę fizjoterapeutów. Przepisy wejdą w życie później

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek XZdrowia10 stycznia 2023 18:45

Dopiero 1 kwietnia br. wejdzie w życie zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniające przepisy z 2020 roku, dotyczące określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Rehabilitacja lecznicza: uwzględniono uwagę fizjoterapeutów. Przepisy wejdą w życie później
Przepisy wejdą w życie później niż zakładano. Fot. Shutterstock
 • NFZ opublikował nową treść zarządzenia prezesa NFZ określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
 • Wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r., o co w trakcie konsultacji wnosili fizjoterapeuci
 • W ramach konsultacji wpłynęły 22 opinie, w ramach których zgłoszono 53 uwagi

KIF: wydłużyć vacatio legis zarządzenia

Przypomnijmy, zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Odpowiednio w § 6 i § 9 zmienianego zarządzenia dodano przepis ust. 3:

 • "Świadczeniodawca realizujący świadczenia z zakresu fizjoterapii domowej w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych dla zakresu fizjoterapii domowej, o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
 • oraz „ Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej określa odrębnie w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1, personel realizujący te świadczenia.”

Wynika to z faktu, iż charakter świadczeń domowych i ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji zdefiniowane są bowiem odrębnie we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, co do zasady świadczenia w warunkach domowych mogą być rozliczane w zakresie fizjoterapia domowa oraz w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, a uszczegółowienie wymogu spełnienia warunków realizacji świadczeń domowych określonych w ww. rozporządzeniu oraz określenie odrębnego personelu udzielającego tych świadczeń wynika rozporządzenia.

Projekt zarządzenia został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych w dniu 5 grudnia 2022 r. na okres 14 dni

 • konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny,
 • samorządom zawodowym (Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych),
 •  organizacjom świadczeniodawców.

W ramach konsultacji wpłynęły 22 opinie, w ramach których zgłoszono 53 uwagi. Na podstawie przeprowadzonej analizy zgłoszonych uwag dokonano zmiany w zarządzeniu, w szczególności:

 • doprecyzowano brzmienie dodawanych przepisów
 • uwzględniono uwagi dotyczące dodania w załączniku 1n produktów rozliczeniowych do rozliczenia porad lekarskich domowych w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej,
 • uwzględniono również proponowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów termin wejścia w życie przepisów (tzw. vacatio legis), umożliwiając świadczeniodawcom dostosowanie działalności do warunków określonych zmienionymi przepisami.

Dlatego też przepisy zarządzenia wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

TUTAJ link do zarządzenia.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze