Ratownik bez prawa do urlopu szkoleniowego. Kiedy? "Przepis zawiera katalog zamknięty"

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia06 lutego 2022 17:59

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia odpowiedział ratownikom medycznym, że nie mają prawa do urlopu szkoleniowego w celu odbycia kursu doskonalenia zawodowego. Oto jak Ministerstwo Zdrowia uzasadnia takie stanowisko.

Ratownik bez prawa do urlopu szkoleniowego. Kiedy? "Przepis zawiera katalog zamknięty"
Czy ratownik medyczny ma prawo do urlopu szkoleniowego w celu doskonalenia zawodowego? Fot. PAP/Grzegorz Michałowski
 • Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Ratowników Medycznych zapytał o interpretację przepisów artykułu 103 Kodeksu Pracy, który przewidują prawo pracownika do urlopu szkoleniowego
 • Pytanie dotyczyło kursu doskonalącego dla ratowników medycznych - czy taki urlop przysługuje?
 • Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że ratownik medyczny nie ma możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego, o którym mowa w przywołanym artykule KP
 • Przepis ten zawiera katalog zamknięty form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, w którym nie mieści się kurs doskonalący

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Departament Rozwoju Kadr Medycznych odpowiedział na pismo Piotra Dymona, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych dotyczące prawa do urlopu szkoleniowego dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.

Piotr Dymon pytał w piśmie o interpretację przepisów artykułu 103 Kodeksu Pracy, które przewidują prawo pracownika do urlopu szkoleniowego. Czy zapisy tego artykułu Kodeksu Pracy dotyczą kursu doskonalącego dla ratowników medycznych oraz kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych?

Jak wyjaśnia w odpowiedzi Edyta Gadomska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika przepisy prawa pracy rozumieją zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika:

Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy według Kodeksu Pracy?

W związku z artykułem 103 ustawy KP urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych
 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego
 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • 21 dni - w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Z interpretacji przepisów art. 103 KP wynika - jak przekazuje MZ - że  prawo do urlopu szkoleniowego przyznane zostało pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, jeśli proces kształcenia kończy się przystąpieniem do egzaminu:

 • eksternistycznego
 • maturalnego
 • dyplomowego
 • oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kurs doskonalący. "Nie ma możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego"

Jak przekazało MZ, kurs doskonalący ratownika medycznego ma na celu aktualizacje posiadanej już wiedzy oraz umiejętności zawodowych, które ratownik medyczny nabył w trakcie kształcenia przeddyplomowego.

Wobec powyższego odbycie kursu doskonalącego, o którym mowa w artykule 12a ustawy z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych nie nadaje dodatkowych kompetencji.

Mając na uwadze powyższe ratownik medyczny nie ma możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego. o którym mowa w artykule 103 ustawy Kodeks Pracy, gdyż przepis ten zawiera katalog zamknięty form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, w którym nie mieści się kurs doskonalący - odpowiada MZ.

Ratownicy medyczni czekają na rozmowy w Ministerstwie Zdrowia

Ratownicy medyczni oczekują na rozmowę z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, który jest pełnomocnikiem rządu ds. ratownictwa medycznego. Chcą poruszenia wielu kwestii - w tym dotyczących

17 stycznia OZZRM przekazał wiceministrowi pismo, w którym ratownicy napisali, że oczekują pilnego spotkania przedstawicieli Związku oraz Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych. Zamierzają rozmawiać o zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmianach w zakresie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz Ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

OZZRM chce też rozmawiać z ministrem Kraską o sprawach bieżących: o realizacji Porozumienia z dn. 21 września 2021 r., brakach kadrowych w zespołach ratownictwa medycznego i w SOR oraz brakach kadrowych w dyspozytorniach medycznych i zastępowalności dyspozytorni.

OZZRM podnosi też kwestię dodatków covidowych.Ratownicy domagają się wprowadzenia dodatków covidowych "na wzór dodatków cowidowych dla medyków z dnia 4.11.2021 w zakresie regulacji wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego w związku z COVID-19". 19 stycznia Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych opublikował w mediach społecznościowych pismo w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum