Ratownicy pytają o samorząd zawodowy. MZ: nie przewidziano wynagrodzeń ani zwolnienia od pracy

Autor: oprac. JKB • Źródło: Twitter, Rynek Zdrowia23 stycznia 2023 08:30

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych zwrócił się z listą pytań do Ministerstwa Zdrowia w związku z planowanym powołaniem składu do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.

Ratownicy pytają o samorząd zawodowy. MZ: nie przewidziano wynagrodzeń ani zwolnienia od pracy
Ratownicy medyczni pytają o szczegóły związane z Komitetem. Fot. Shutterstock
 • 1 grudnia 2022 roku ogłoszono ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
 • W związku z wprowadzeniem tego dokumentu resort ogłosił także informację o naborze do składu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Kandydatury można zgłaszać do 31 stycznia 2023 roku
 • Ze względu na upływający termin zgłoszeń kandydatów do Komitetu, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych wysłał do resortu zdrowia listę pytań dotyczącą szczegółów w tym zakresie
 • Ratownicy zapytali m.in. o to, czy praca w Komitecie będzie wynagradzana, czy praca w Komitecie będzie zaliczona do stażu pracy w przypadku ewentualnego oddelegowania

Ratownicy pytają o samorząd zawodowy

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych zwrócił się do resortu zdrowia z pytaniami dotyczącymi naboru kandydatur do składu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Ma to ścisły związek z opublikowanymi zapisami ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządu ratowników z 1 grudnia 2022 roku.

Związek zapytał o kilka kwestii:

 1. Czy praca członków Komitetu będzie pracą wynagradzaną? Jeżeli tak, kto jest zobowiązany ponieść koszty wynagrodzenia członków Komitetu?
 2. Czy pracodawca będzie obligowany do oddelegowania wybranych osób do prac w Komitecie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 3. Czy praca w Komitecie będzie uznawana jako wykonywanie zawodu ratownika medycznego i czy będzie zaliczona do stażu pracy w sytuacji ewentualnego oddelegowania?
 4. Czy Ministerstwo Zdrowia zapewni zgodnie z art. 230 ust. 2 całkowite finansowanie działalności, tj. koszty związane z organizacją zgromadzeń wojewódzkich zebrań rejonowych, koszty dojazdów, diety, noclegi oraz ewentualnego wynagrodzenia członków Komitetu?
 5. Czy Ministerstwo Zdrowia zapewni członkom Komitetu narzędzia niezbędne do przeprowadzenia spisu ratowników medycznych?
 6. Czy zgodnie z art. 230 ust. 1 obsługa organizacyjna Komitetu obejmuje obsługę prawną?
 7. Jakie kryteria naboru kandydatur do prac w Komitecie będą przyjęte w sytuacji, kiedy uprawniona organizacja zgłosi więcej niż 25 osób lub kiedy kandydatów do prac w Komitecie zgłosi więcej niż jedna uprawniona organizacja i nastąpi podział miejsc w Komitecie?
 8. Czy osoba wybrana do Komitetu będzie mogła kandydować w wyborach delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych?

Odpowiedzi z resortu: nie będzie wynagrodzenia

W imieniu MZ odpowiedział Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego. W obszernych wyjaśnieniach wskazał najważniejsze zasady dotyczące działalności Komitetu oraz odniósł się do zadanych pytań.

- Odnosząc się do pytań nr 1-3 należy poinformować, że co do zasady nie przewiduje się wynagradzania członków Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych z tytułu pracy w Komitecie. Ustawa nie przewiduje również obowiązku pracodawcy zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia osób wybranych do prac w Komitecie ani wliczania czasu pracy na rzecz Komitetu do staży pracy danego pracownika – czytamy.

Co więcej, dyrektor podkreślił także, że szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu zostaną unormowane w zarządzeniu ministra zdrowia. Wskazany dokument będzie regulował tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Komitetu oraz ewentualne zasady zwrotu kosztów podróży służbowych osób wchodzących w skład Komitetu.

Dalsze kwestie finansowe zostały wyjaśnione następująco: - Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Ministerstwo Zdrowia. W ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w związku z art. 230 ust. 2 ustawy, będą pokrywane koszty działania Komitetu w tym związane z organizacją zgromadzeń wojewódzkich i zebrań rejonowych.

Skład Komitetu i wybory

Z dalszych wyjaśnień wynika także, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami ustawy w skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 25 osób, a ustawa nie określa kryteriów wyboru osób do Komitetu spośród kandydatów wybranych przez właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych oraz stowarzyszeń.

- Minister zdrowia dokona wyboru członków Komitetu spośród kandydatów spełniających warunki określone w ustawie, biorąc przy tym pod uwagę dbałość o prawidłową realizację celu, dla którego powoływany ma być Komitet tj. przeprowadzenie czynności zmierzających do ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych – czytamy.

W sprawie ostatniego pytania wyjaśniono, że „ustawa nie przewiduje ograniczeń w zakresie biernego prawa wyborczego osób będących członkami Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych”.

Ratownicy będą mieli samorząd

Przypomnijmy: Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych i stowarzyszeń:

zrzeszających co najmniej po 500 ratowników medycznych,
działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie ustawy (tj. dzień 5 stycznia 2023 roku w zakresie art. 227 - 232)
mogą zgłaszać kandydatów na członków Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.

Na podstawie wspomnianej ustawy Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników będzie odpowiedzialny za:

 1. dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
 2. prowadzenie spisu ratowników medycznych;
 3. zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;
 4. opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4 ustawy, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze