Ratownicy medyczni: powstaje Komitet Organizacyjny Samorządu. Ruszył nabór kandydatów

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia11 stycznia 2023 17:17

Na podstawie świeżej jeszcze ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych rozpoczyna się właśnie proces powoływania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.

Ratownicy medyczni: powstaje Komitet Organizacyjny Samorządu. Ruszył nabór kandydatów
Powstaje Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych. Fot. PTWP
 • Ogłoszenie o naborze kandydatur do składu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych zamieściło Ministerstwo Zdrowia
 • Kandatury mogą zgłaszać do dnia 31 stycznia 2023 r. właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych i stowarzyszeń
 • W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko każdego z kandydatów, numer telefonu, adres do korespondencjiRatownicy medyczni z własnym samorządem

Rozpoczyna się procedura związana z powstawaniem pierwszego Samorządu Ratowników Medycznych. Jak ogłosiło Ministerstwo Zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych i stowarzyszeń:

 • zrzeszających co najmniej po 500 ratowników medycznych,
 • działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie ustawy (tj. dzień 5 stycznia 2023 r. w zakresie art. 227 - 232)

mogą zgłaszać kandydatów na członków Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.

Na podstawie wspomnianej ustawy Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników będzie odpowiedzialny za:

1) dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;

2) prowadzenie spisu ratowników medycznych;

3) zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;

4) opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4 ustawy, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

Jak zgłaszać kandydatów? Gdzie je przesyłać?

Zgłoszenia kandydatów uprawnione organy związku zawodowego albo stowarzyszenia mogą przesyłać:

 • w formie pisemnej na adres:
 • ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
 • albo za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP (w tym przypadku wszystkie dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi)
 • albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.dudziec@mz.gov.pl (w tym przypadku wszystkie dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) przez złożenie dokumentów w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia.

W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko każdego z kandydatów, numer telefonu, adres do korespondencji.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • podpisany przez osoby uprawniane do reprezentacji właściwego organu związku zawodowego albo stowarzyszenia oświadczenie o spełnianiu przez związek zawodowy albo stowarzyszenie warunków określonych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
 • podpisany przez osoby uprawniane do reprezentacji właściwego organu związku zawodowego albo stowarzyszenia formularz zgłoszenia kandydata na członka Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych
 • podpisany przez każdego z kandydatów Oświadczenie Kandydata na członka Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 8.15-16.15 w dni robocze pod numerem telefonu: +48 883 840 980.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum