Ratownicy medyczni będą mieli samorząd. W ustawie również nowe uprawnienia pielęgniarek

Autor: oprac. MP • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia22 grudnia 2022 10:15

W styczniu 2023 roku minister zdrowia powoła Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych, którego zadaniem będzie organizacja pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych. To efekt opublikowanej właśnie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Główne przepisy regulujące zawód wejdą w życie za sześć miesięcy. Mają też wpływ na kompetencje pielęgniarek.

Ratownicy medyczni będą mieli samorząd. W ustawie również nowe uprawnienia pielęgniarek
Ustawa o zawodzie ratownika opublikowana Fot. Shutterstock
 • 21 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
 • Wyczekiwane przez środowisko przepisy kompleksowo regulują wykonywanie zawodu ratownika medycznego i utworzenie samorządu ratowników medycznych
 • Ustawa wejdzie w życie sześć miesięcy po jej publikacji z wyjątkami przepisów dotyczących powołania przez ministra zdrowia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, które obowiązywać będą już w styczniu
 • Zadaniem Komitetu będzie organizacja pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, a co za tym idzie wyborów
 • Wprowadzone w ustawie nowe przepisy zwiększają również kompetencje pielęgniarek, które m.in. w ramach czynności ratunkowych będą mogły stwierdzić zgon

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. 

W ustawie uregulowano m.in.:

 • zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • kwestię kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, wprowadzając studia II stopnia;
 • organizację i zakres działania samorządu ratowników medycznych;
 • zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

Środowisko ratowników medycznych wyczekiwało "własnej" ustawy, ale oczekiwania co do jej kształtu były nieco inne. 

- Ustawa nie uwzględnia wielu postulowanych zmian, między innymi prowadzenia indywidualnej czy grupowej praktyki zawodowej - tłumaczył w niedawnej rozmowie z Rynkiem Zdrowia Marcin Borowski, przewodniczący  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.

W trakcie prac w Parlamencie przepadła też postulowana poprawka, wprowadzająca możliwość wcześniejszych uprawnień emerytalnych dla ratowników medycznych.

Ustanowiono natomiast Dzień Ratownika Medycznego, wyznaczając go na 8 września. Jak tłumaczono w Sejmie, jest to dzień wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w 2006 roku.

W styczniu powstanie Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych

Opublikowana obecnie ustawa wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dotyczących powołania przez ministra zdrowia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Oznacza to, że w styczniu powinno dojść do powołania Komitetu, do którego zadań należy:

 • dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
 • prowadzenie spisu ratowników medycznych;
 • zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 5, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;
 • opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

W skład Komitetu wejdzie nie więcej niż 25 osób, a będą to reprezentanci wskazani przez właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych
i stowarzyszeń zrzeszających co najmniej po 500 ratowników medycznych, działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie ustawy.

Pielęgniarka stwierdzi zgon. Nowe kompetencje pielęgniarek 

Ustawa ma znaczenie również dla pielęgniarek pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych, których liczbę szacuje się na ok. 1300.

Według nowych przepisów pielęgniarki te będą mogły:

 • stwierdzić zgon w ramach czynności ratunkowych,
 • wykonywać czynności perfuzjonisty - niejednokrotnie wykonywane przez personel pielęgniarski - będą uznawane w świetle prawa za wykonywanie zawodu,
 • podjąć czynności ratunkowe bez zgody pacjenta, jeżeli ten ze względu na swój stan takiej zgody nie będzie mógł wyrazić.

Pełna treść ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum