×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Ratownicy medyczni. Co zyskają, jeśli ustawa o ich zawodzie wejdzie w życie

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia16 grudnia 2021 06:00

Ratownicy medyczni będą mieli samorząd zawodowy, ale nie tylko. Opublikowany projekt ustawy o zawodzie obiecuje im więcej: studia magisterskie i otwiera też w przyszłości drogę do specjalizacji. - Tworzy się ścieżka kariery zawodowej ratownika medycznego, której dotąd brakowało - mówi dr Jarosław Madowicz, prezes PTRM.

Ratownicy medyczni. Co zyskają, jeśli ustawa o ich zawodzie wejdzie w życie
Ratownicy medyczni mają mieć swoją ustawę o zawodzie. Fot. PAP/Marcin Bielecki

 Jak uważa dr Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM) zapisy, które ostatecznie znalazły się w opublikowanym 14 grudnia projekcie ustawy o zawodzie ratownika medycznego można uznać za konsensus między stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia a oczekiwaniami formułowanymi przez środowisko ratowników medycznych.

Samorząd zawodowy ratowników medycznych

- Cieszy nas, że zawód ratownika medycznego uzyska dedykowaną mu ustawę wprowadzającą samorząd i regulującą wykonywanie zawodu. To spowoduje, że nadzór nad wykonywaniem zawodu będzie właściwy - ocenia.

Prezes PTRM zaznacza, że dzisiaj nie ma ośrodka, który pełniłby nadzór merytoryczny nad procedurami, standardami wyznaczającymi zasady postępowania ratownika medycznego.

Ratownicy nie mają bowiem swojego konsultanta. Konsultant w dz. medycyny ratunkowej jest konsultantem dla dyscypliny lekarskiej, konsultant w dz. pielęgniarstwa ratunkowego dla tej wyspecjalizowanej grupy zawodowej pielęgniarek

Nie ma też instytucji pełniącej nadzór nad wykonywaniem zawodu ratownika medycznego pod względem odpowiedzialności zawodowej i etyki.

- Do nas, do Towarzystwa, od czasu do czasu zgłaszają się osoby, które zwracają uwagę, że ratownik medyczny postąpił nieetycznie, czy nawet niezgodnie z wiedzą. Stąd przekonanie, że musimy mieć instytucję, która będzie pełniła z jednej strony rolę nadzorczą z drugiej strony będzie mogła rozstrzygać pewne tego rodzaju wątpliwości, może nawet dyscyplinować ratownika medycznego - rozważa prezes Madowicz, mając na myśli samorząd zawodowy.

Dla ratowników medycznych już nie tylko licencjat

Ratownicy medyczni pozytywnie odbierają zapis w projekcie, który ma umożliwiać im kierunkowe kształcenie na studiach II stopnia, co do tej pory nie jest możliwe. Nie ma teraz studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne, co jest odbierane, jako ograniczanie rozwoju zawodowego. Ratownicy zamierzający ukończyć studia II stopnia zdobywają wiedzę na kierunkach z innego zakresu nauk o zdrowiu.

Zgoda ministerstwa na kierunkowe studia magisterskie dla ratowników medycznych, w powiązaniu z zapisaną w projekcie możliwością wprowadzenia specjalizacji pozwoli na tworzenie ścieżki kariery zawodowej w ratownictwie medycznym, której dotąd brakowało - mówi Jarosław Madowicz.

Jakie nowe umiejętności mieliby posiąść ratownicy dzięki studiom magisterskich?

Zdaniem Jarosława Madowicza,  te studia powinny poszerzać umiejętności przyszłych ratowników w taki sposób, by dawały im dostęp do szerszych kompetencji w systemie ochrony zdrowia.

Czytaj też:
Jest projekt ustawy o zawodzie ratownika oraz samorządzie ratowników medycznych

Podaje przykład: - Jesteśmy na etapie dyskusji na temat możliwości stwierdzania zgonu przez ratownika medycznego. Ratownik medyczny po studiach licencjackich nie ma w pełni opanowanego tego zakresu wiedzy. To jest obszar, który wymaga doszkolenia, uzupełnienia godzin studiów. Właśnie dla zdobywania wiedzy m.in. w tym zakresie widzę przestrzeń na studiach magisterskich.

Kolejny zdaniem prezesa PTRM obszar, w którym można zwiększyć umiejętności ratowników to np. ultrasonografia. - Ratownicy odbywają kursy, szkolą się w tym zakresie, ale gdy zapytaliśmy ostatnio Ministerstwo Zdrowia, to uznało, że w standardzie kształcenia na studiach licencjackich nie ma diagnostyki obrazowej i ci ratownicy nie mogą wykonywać takiego badania. To zatem także zakres wiedzy, który można rozważać w nauczaniu na studiach II stopnia - wylicza dr Madowicz.

Kursy kwalifikacyjne, specjalizacje

Podaje kolejną propozycję: - Możemy się zastanowić nad poszerzeniem kompetencji ratowników medycznych w zakresie ordynowania leków. Można to rozważać, jeśli studia magisterskie dawałyby w tym zakresie szerszą wiedzę.

Poza studiami magisterskimi kolejnym szczeblem rozwoju zawodowego ratownika medycznego będą według projektu ustawy kursy kwalifikacyjne, które - jak oczekują ratownicy - pozwolą wprowadzić specjalizacje w ratownictwie medycznym.

- Jeśli stworzymy pewną hierarchię w zawodzie, która będzie odnosiła się do kompetencji zawodowych ratownika medycznego, to na przykład o wiele łatwiej będzie dysponentom jednostek PRM czy pracodawcy wyznaczyć ratownika medycznego na kierownika zespołu. Dzisiaj mamy jeszcze w ustawie o PRM zapis o wymaganym doświadczeniu opartym o 5 tys. godzin pracy. Ten zapis w nowym projekcie ustawy o PRM znika i to pracodawca będzie wyznaczał ratownika pełniącego funkcję kierownika zespołu. Jeśli ratownik będzie miał wyższe wykształcenie, lepsze kompetencje, to wydaje się, że pracodawcy będzie łatwiej wybrać osobę do obsadzenia tej funkcji - ocenia dr Madowicz.

Jak mówi prezes PTR, utworzenie specjalizacji w ratownictwie medycznym to też jeszcze przyszłość, ale i droga, którą ustawa o zawodzie otwiera, dopuszczając powstawanie specjalizacji. Jedna ze specjalizacji jest już wymieniona enumeratywnie, jest to chirurgiczna asysta lekarza.

Konsultując poprzedni projekt ustawy PTRM proponowało rozważenie wprowadzenia następujących specjalizacji: medycyna stanów nagłych, medycyna taktyczna, medycyna ekstremalna, medycyna katastrof. W zależności od specjalizacji ich uzyskanie wymagałoby odbycia kursów specjalistycznych: urazowy, pediatryczny, ratownictwo morskie, ratownictwo wysokogórskie, ratownictwo śmigłowcowe, anestezjologii i intensywnej terapii.

Czytaj także: Nowa specjalizacja dla ratowników medycznych ujęta w ustawie o zawodzie ratownika

Będzie (kiedyś) konsultant w dziedzinie ratownictwa medycznego?

- Ratownik zatrudniony w służbach poszukiwawczo-ratowniczych, czy wykonujący działania w obszarze służb mundurowych albo ratownik medyczny w służbach wysokogórskich mogliby mieć kwalifikacje udokumentowane na poziomie kursu kwalifikacyjnego. Możemy zmierzać w tym kierunku, by to były specjalizacje - mówi Madowicz.

Czytaj: Ratownicy medyczni chcą mieć swojego konsultanta krajowego. Projekt ustawy tego nie przewiduje

- Gdy Ministerstwo Zdrowia będzie rozważało utworzenie specjalizacji z ratownictwa medycznego, wówczas wówczas będzie też możliwość powołania konsultanta w dz. ratownictwa medycznego - mówi prezes PTRM, przywołując obecny pogląd na ten temat przedstawiany w ministerstwie.

Zdaniem prezesa PTRM krajowym konsultantem w dziedzinie ratownictwa medycznego powinna być osoba z tytułem naukowym doktora habilitowanego lub doktora: - Osoba z dorobkiem naukowym i doświadczeniem w pracy w ratownictwie medycznym, czyli taka, która jeździła w zespole ratownictwa medycznego i pracowała w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jest już wiele takich osób wśród ratowników medycznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum