Raport: postępowania prowadzone przez RPP w indywidualnych sprawach pacjentów

Autor: MAK, RPP/Rynek Zdrowia • • 31 lipca 2019 14:55

Zespół ekspertów pod kierunkiem Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca opracował i zaprezentował raport dotyczący postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez RPP w sprawach indywidualnych w latach 2017-2018.

Raport: postępowania prowadzone przez RPP w indywidualnych sprawach pacjentów
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

- Dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian dla dobra pacjentów - czytamy na stronie RPP.
 
Podstawą do analizy i przedstawienia raportu dotyczącego nieprzestrzegania praw pacjenta były postępowania wyjaśniające zakończone w latach 2017-2018.
 
Najwięcej postępowań wyjaśniających RPP prowadził w zakresie lecznictwa szpitalnego (w jego zakres wchodzą też szpitalne oddziały ratunkowe), a także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Zgłoszenia dotyczące szpitali odnoszą się m.in. do nieprawidłowej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, braków w należytej obsadzie personelu oraz zwłoki w udzieleniu świadczenia zdrowotnego.

W zakresie AOS pacjenci informują m.in. o problemach z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długim czasie oczekiwania na uzyskanie świadczenia bez uwzględnienia stanu zdrowia pacjenta

W podstawowej opiece zdrowotnej sygnalizowano m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, przypadki odmowy rejestracji na wizytę w późniejszym terminie, a także odmowy wizyty w domu pacjenta oraz brak wydania skierowania na badania i recepty.

Najczęściej naruszanymi prawami były prawa do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. 
 
Nieprawidłowości dotyczyły m.in.: udzielania świadczeń zdrowotnych bez dołożenia należytej staranności, a także niezgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej; nieprawidłowej procedury ustalania kolejności  przyjęcia do podmiotu leczniczego; braku niezwłocznego udzielania świadczeń zdrowotnych z uwagi na stan zagrożenia życia lub zdrowia.

Pacjenci skarżyli się też na nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej oraz uchybienia w zakresie jej przechowywania, tj. dostęp do dokumentacji osób nieuprawnionych poprzez nieodpowiednie jej zabezpieczenie.

Część postępowań dotyczyła braku poszanowania godności i intymności, w tym do leczenia bólu. - Stwierdzenia dotyczyły: bezzasadnej odmowy obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego pacjentowi oraz braku odnotowania w dokumentacji medycznej faktu odmowy, braku zapewnienia intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych (np. brak zastosowania parawanów oraz zasłon gwarantujących intymność oraz oddzielających od innych pacjentów, monitoring wizyjny w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych), a także nie wdrożenia adekwatnej terapii przeciwbólowej do przyczyny, natężenia i rodzaju bólu oraz braku jego udokumentowania - podaje RPP.

W raporcie Rzecznika Praw Pacjenta przedstawia również wybrane przypadki naruszeń praw pacjenta w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających.

Cały raport: www.bpp.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze