Raport: konsultacje ustaw zdrowotnych zbyt pospieszne

Autor: PracodawcyRP/Rynek Zdrowia • • 20 stycznia 2020 14:54

Konsultacje kluczowych projektów legislacyjnych z obszaru zdrowia są skracane z ustawowych 30 dni do 15 dni - wynika z raportu "Zdrowa Legislacja" przygotowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce we współpracy z Pracodawcami RP.

Autorzy raportu: - Resort zdrowia ma tendencję do skracania czasu konsultacji. Fot. archiwum

W raporcie zawarto analizę jakości tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia od maja 2018 do maja 2019 r. Zawiera on m.in. rekomendacje na rzecz poprawy jakości legislacji, z naciskiem na wzmocnienie roli konsultacji społecznych. 

Resort zdrowia w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2019 skierował do konsultacji 17 projektów ustaw.

Jak stwierdzają autorzy raportu analiza projektów ustaw, pokazuje iż "resort zdrowia ma tendencję do skracania czasu konsultacji, przygotowywania schematycznych, niewiele wnoszących raportów z konsultacji, jak również rezygnacji z przeprowadzania konferencji uzgodnieniowych".

Ponadto - jak czytamy w raporcie - mimo zaleceń zawartych na stronie KPRM omawiających ważność przygotowania oceny wpływu i prowadzenia konsultacji publicznych, w których napisano, iż "Wskazane jest, aby proces konsultacji rozpoczynał się na możliwie wczesnym etapie, w szczególności już w fazie koncepcyjnej (tzw. prekonsultacje)", resort zdrowia nie sięga po zalecane prekonsultacje. 

Jak w dalszej części raportu oceniają jego twórcy, szybkie procedowanie projektów w obszarze tak ważnym i trudnym, jak zdrowie i dotyczących tak wielu interesariuszy, wydaje się być zasadą, a nie wyjątkiem. Tylko 6 projektów ustaw z 17 procedowanych miało zachowany termin co najmniej 21 dniowych konsultacji, a w przypadku jednego projektu dotyczącego zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów – UD 512), odstąpiono od uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Przeciętny czas przeznaczony na konsultacje publiczne i opiniowanie wyniósł w przypadku procedowanych w omawianym okresie przez resort zdrowia ustaw - 16,5 dni. Krócej o 4,5 dnia od wymaganego przepisami i zalecanego, co najmniej 21 dniowego konsultowania. W przypadku 4 projektów ustaw czas był krótszy niż 14 dni, w tym w jednym przypadku odstąpiono od uzgodnień i konsultacji publicznych i opiniowania. Podmioty biorące udział w konsultacjach procedowanych projektów ustaw przez resort zdrowia miały szansę na udział w konferencjach uzgodnieniowych jedynie w 3 przypadkach.

Więcej: pracodawcyrp.pl

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum