Raport NIK: profilaktyka uzależnień - nieefektywna. Sprowadza się do festynów i pogadanek

Autor: NIK/Rynek Zdrowia • • 10 października 2019 13:21

Najwyższa Izba Kontroli oceniła realizację przez władze samorządowe zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Jej zdaniem podejmowane działania są nierzetelne. Zamiast programów o sprawdzonej skuteczności finansowane są głównie pogadanki, konkursy, wycieczki czy festyny.

Raport NIK: profilaktyka uzależnień - nieefektywna. Sprowadza się do festynów i pogadanek
Najwyższa Izba Kontroli Fot. Archiwum

Jak podkreślają specjaliści, takie działania nie tylko nie mają naukowo potwierdzonej efektywności, ale mogą również, bez nadzoru kompetentnych osób, wywierać szkodliwy wpływ, zwłaszcza na dzieci. Tymczasem skontrolowane urzędy działaniami o niepotwierdzonej skuteczności objęły w latach 2016-2018 niemal dziesięciokrotnie większą liczbę osób niż programami rekomendowanymi.

NIK w sporządzonym raporcie przypomina, że polski system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii działa w oparciu o trzy różne poziomy administracji: rządową, samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Na każdym poziomie realizowany jest na podstawie wzajemnie uzupełniających się programów: narodowego programu zdrowia i odpowiednio wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii.

Działania w ich ramach finansowane są m.in. z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2017 r. te dochody wyniosły w sumie blisko 830 mln zł.

Jeśli chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, NIK przypomina, że często prowadzi ono nie tylko do uzależnienia, ale powoduje też szereg problemów psychicznych i fizycznych, społecznych i gospodarczych. Dlatego tak istotne są działania profilaktyczne. Aby jednak przyniosły wymierne efekty, muszą opierać się o programy o potwierdzonej naukowo skuteczności, np. systematyczne zajęcia dla sprofilowanych grup.

Pomimo tego, że od 2010 r. w Polsce funkcjonuje system rekomendacji programów profilaktycznych, dotyczących m.in. profilaktyki uzależnień, znaczna część samorządów gmin i województw nadal stawia na programy i działania, które nie spełniają standardów skutecznej profilaktyki, takie jak imprezy plenerowe, sportowe czy pogadanki.

Podobne podejście prezentują szkoły.  W latach 2016-2018 32 proc. szkół nie zrealizowało żadnego rekomendowanego programu profilaktycznego. Osoby odpowiedzialne za te działania tłumaczą to m.in. wysokimi kosztami, koniecznością zatrudnienia do realizacji tych zadań osób spełniających wysokie wymagania merytoryczne, czy niewystarczającą liczbą szkoleń dla realizatorów działań.

Na działania o niepotwierdzonej skuteczności postawiły także samorządy sześciu skontrolowanych województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Z kolei gminy, mające największy wpływ na kształtowanie strategii działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, prezentowały nierzetelne podejście do konstruowania gminnych programów profilaktycznych, które nie zostały poprzedzone dokładną diagnozą miejscowych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Więcej: nik.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum