Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 maja 2013 19:29

Powstanie Korpusu Walk o Niepodległość RP - zrzeszających uczestników walk o niepodległość przed 1945 r. i walczących zbrojnie z reżimem komunistycznym po 1945 r. oraz przyznanie im specjalnych świadczeń zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowe rozwiązania mają poprawić ich codzienną egzystencję. Przewidziano utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, do którego wejdą osoby, które uzyskały (bądź uzyskają) tzw. uprawnienia kombatanckie z tytułu walki zbrojnej o niepodległość Polski.

Korpus będzie honorową wspólnotą żołnierską, a jego członkowie otrzymają specjalne legitymacje wydawane przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, jako dokument poświadczający prawo do specjalnych świadczeń.

W Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (USKiOR) ma powstać baza uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej (kombatantów, inwalidów wojennych i ofiar represji). Będzie prowadzona w formie elektronicznej przez szefa USKiOR na podstawie danych przekazanych przez: ZUS, KRUS, zakład emerytalno-rentowy MSW, wojskowe biura emerytalne, biuro emerytalne Służby Więziennej, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wśród przekazywanych danych będzie: nazwisko, imiona, data urodzenia, numer PESEL (lub dokumentu tożsamości), adres oraz informacja o rodzaju przyznanego świadczenia (np. rencie, rencie inwalidy wojennego, dodatku kombatanckim).

Dane zgromadzone w bazie Urzędu jego szef przekaże NFZ, gdzie mają być wykorzystywane do weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Ma to wyeliminować przypadki korzystania ze świadczeń przez osoby nieuprawnione. W projekcie nowelizacji wprowadzono też ułatwienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla kombatantów i ofiar represji.

Świadczeniodawca będzie upoważniony do udzielania tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z list oczekujących, w dniu zgłoszenia. Jeśli nie będzie to możliwe, będzie musiał wyznaczyć inny termin, także poza kolejnością. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będą mogły być udzielane później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W miejscach rejestracji pacjentów i udzielania świadczeń oraz w aptekach mają być obowiązkowo wywieszane informacje o tych uprawnieniach.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów zwiększających ulgi komunikacyjne i umożliwiających wypłatę dodatkowych świadczeń za granicą, które obowiązywałyby od początku 2014 r.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum