Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy społecznej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 18 sierpnia 2009 16:15

Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu (18 sierpnia) projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożonych przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy społecznej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza rozwiązania zapobiegające zagrożeniom związanym z możliwościami prowadzenia - bez zezwolenia - placówek zapewniających całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

Nowe przepisy określają, że na osoby prowadzące tego typu działalność nielegalnie wojewoda może nałożyć karę w wysokości do 20 tys. zł. Kara ta może zostać podwojona wobec tych, którzy, mimo wcześniejszej kary, prowadzą nadal działalność. Wojewoda będzie mógł także, poza karą pieniężną, zakazać prowadzenia domu pomocy w przypadku stwierdzenia, że życie lub zdrowie przebywających tam osób może być zagrożone.

W projekcie zaproponowano ponadto, by w wydziale ds. pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego została wyodrębniona komórka, która będzie zajmować się nadzorem i kontrolą pomocy społecznej. Usprawni to pracę inspektorów i pozwoli im wykonywać zadania ściśle im przypisane. Przyjęto, że jednemu inspektorowi nadzoru powinno 25 działających w danym województwie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Uporządkowano warunki opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez osoby opiekujące się chorym członkiem rodziny. Określono, że składka na te ubezpieczenia nie będzie przysługiwać osobie, która:

- w dniu złożenia wniosku o świadczenie ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczeniowego wynoszącego co najmniej 10 lat

- posiada okres ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

W projekcie nowelizacji ustawy określono także zasady funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Określenie sposobu funkcjonowania tych i innych ośrodków wsparcia oraz klubów samopomocy będzie należeć do wojewody i organu jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego te placówki.

W projekcie nowelizacji ustawy zapisano, że podmiot prowadzący placówkę zapewniającą opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku powinien prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, gromadzić informacje dotyczące stanu zdrowia tych osób, zaleceń lekarskich, ewidencję przypadków stosowania przymusu bezpośredniego oraz dysponować danymi kontaktowymi rodziny, opiekunów lub kuratorów.

Istotny jest również zapis wyłączający spod egzekucji prawnej i administracyjnej świadczenia alimentacyjne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum