RPP: zakończono nabór członków komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Autor: DM, RPP/Rynek Zdrowia • • 05 października 2011 15:36

W związku z prowadzonym naborem na przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta w wojewódzkich komisjach do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wpłynęło ogółem około 80 aplikacji - informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

RPP: zakończono nabór członków komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ten ma obowiązek powołania po jednym przedstawicielu do każdej komisji wojewódzkiej (w sumie 16 osób) do 30 listopada br. Biuro RPP informuje, że otrzymane oferty są obecnie weryfikowane pod względem formalnym.

Przypomnijmy, że znowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wejdzie w życie z początkiem 2012 roku. Wprowadzi nowe zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub spadkobiercy, będą mogli złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do specjalnie powołanych w tym celu komisji wojewódzkich.

Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych będzie się mieścić w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda powoła 14 członków komisji; 4 członków stanowić będą osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa; 6 członków - osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta oraz 4 prawników.

Po jednym członku komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej kadencji powołają też Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Muszą to zrobić nie później niż w terminie do dnia 30 listopada br., a wojewodowie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Jak pisaliśmy w portalu rynekzdrowia.pl, Biuro RPP jeszcze pod koniec sierpnia 2011 r. miało kłopot z małym zainteresowaniem naborem na członków komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W tamtym czasie zanotowano jednynie dwa zgłoszenia.

- Jeżeli do 9 września nie otrzymamy wystarczającej liczby kandydatur, termin naboru zostanie przedłużony tak, aby do 30 listopada zostali powołani wszyscy członkowie komisji - informowała nas wówczas Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta.

Obecnie przekonuje, że zakończenie naboru z pewnością wpłynie na sprawne i terminowe wyłonienie przedstawicieli RPP do prac w komisjach.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum