RPP ws. dostępu pacjentów do wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 23 sierpnia 2019 13:30

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.

RPP ws. dostępu pacjentów do wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec Fot. Archiwum

Jak czytamy na stronie RPP, podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. Tym samym, podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami i może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia. Jeżeli jednak pacjent chce zapoznać się z wynikami badania wcześniej niż podczas wizyty lekarskiej, ma do tego prawo.

Niezasadne jest uzależnianie dostępu pacjenta do wyników jego badań od wizyty u lekarza specjalisty, który zlecił ich wykonanie, zgodnie z rozporządzeniem, wyniki badań stanowią bowiem część dokumentacji medycznej pacjenta.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Tym samym wyniki badań pacjent może odebrać osobiście lub może to zrobić osoba przez niego upoważniona.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej.

Więcej: rpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum