RPP: ustalenia ws. nieprawidłowości na SOR-ach i izbach przyjęć na Śląsku

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 02 września 2019 20:14

Rzecznik Praw Pacjenta zakończył postępowania wyjaśniające dotyczące nieprawidłowości mających miejsce na szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć szpitali z województwa śląskiego.

RPP: ustalenia ws. nieprawidłowości na SOR-ach i izbach przyjęć na Śląsku
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W postępowaniach tych Rzecznik Praw Pacjenta badał realizację prawa pacjentów do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia oraz prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. W każdej z wymienionych spraw stwierdzono naruszenie tych praw. Rozstrzygając te sprawy Rzecznik Praw Pacjenta opierał się także między innymi na opiniach, sporządzonych przez ekspertów z zakresu medycyny.

Postępowania dotyczyły następujących, opisanych w mediach w marcu bieżącego roku, przypadków: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. w Sosnowcu, w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Zawierciu oraz w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził w tych placówkach następujące nieprawidłowości - czytaj więcej TUTAJ.

 W przypadku stwierdzenia naruszenia praw pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje konkretne działania naprawcze, które podmiot leczniczy powinien wdrożyć celem wyeliminowania nieprawidłowości na przyszłość i zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa, w szczególności w komórkach szpitala zajmujących się przypadkami najpilniejszymi, z zagrożeniem zdrowia lub życia. W omawianych sprawach Rzecznik Praw Pacjenta wskazał na następujące działania naprawcze:

- zapewnienie, w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, obsady personelu medycznego (na podstawie analiz wskazujących realne potrzeby w tym zakresie);

- zabezpieczenie stałej obsady wymaganego personelu medycznego w SOR we wszystkie dni i godziny realizacji umowy w tym zakresie, zgodnie z tą umową i odpowiednimi przepisami prawa;

- zapewnienie stosowania przepisów dotyczących segregacji medycznej, zmianę procedur wewnętrznych obowiązujących w szpitalu w tym zakresie oraz monitorowania przestrzegania tych procedur (okresowego), w tym na podstawie zaistniałych zdarzeń niepożądanych;

- przegląd wewnętrznych aktów prawnych i procedur dotyczących funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć w zakresie potrzeby ich zmiany - doprecyzowania, ujednolicenia lub uzupełnienia – dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów, w szczególności w zakresie wskazanym przez Rzecznika Praw Pacjenta w wystąpieniu kończącym daną sprawę;

- wdrożenie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Konsultanta Krajowego ds. medycyny ratunkowej, tj.: Dobrych praktyk postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć;

- wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zabezpieczających właściwe funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć przez zapewnienie właściwego (rzeczywistego) stosowania przyjętych procedur wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru i koordynacji pracy tej jednostki organizacyjnej oraz kwestii odpowiedzialności za proces leczenia pacjenta;

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu objawów, rozpoznawania, diagnostyki i leczenia sepsy (zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej);

- przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej

- przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego dotyczącego zadań szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izb przyjęć, w tym w zakresie wprowadzonych zmian na kanwie spraw prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze