RPP: rodzic ma prawo wiedzieć, czy w szpitalu leży jego dziecko

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 12 czerwca 2018 14:32

W związku z wątpliwościami powstałymi na kanwie sprawy wypadku autokaru na Zakopiance i związanymi z nim odmowami udzielania informacji o pobycie małoletnich w poszczególnych szpitalach ich przedstawicielom ustawowym, Rzecznik Praw Pacjenta zajął w tej sprawie stanowisko.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec Fot. Biuro prasowe RPP

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że jednym z praw pacjenta jest prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia.

"W przypadku małoletnich prawo to realizują przedstawiciele ustawowi, czyli rodzice wykonujący władzę rodzicielską wobec swoich dzieci. Rodzice mają więc prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta" - pisze RPP. 

Podkreśla, że przepisy prawa nie zabraniają udzielania informacji o stanie zdrowia w rozmowie telefonicznej, ale - jak przyznaje - kwestią problematyczną jest natomiast, aby udzielić informacji osobie do tego uprawnionej, ponieważ nie ma określonych reguł czy też sposobów weryfikacji statusu osoby kontaktującej się ze szpitalem telefonicznie.

"Stąd też ważne jest, aby każdy taki kontakt podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych rozpatrywał indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Niedopuszczalne jest postępowanie zakładające z góry odmowę udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, w tym o jego pobycie w podmiocie leczniczym, bez jakiejkolwiek próby indywidualnego rozpatrzenia sygnału i weryfikacji osoby dzwoniącej" - podkreśla Rzecznik.  

W tej konkretnej sprawie (wypadku w miejscowości Tenczyn - red.) szpitale  - jak zaznacza RPP - powinny dołożyć należytej staranności w procesie identyfikacji osób dzwoniących i wesprzeć rodziców w tym zakresie.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta rodzicowi, który złożył oświadczenie o tym, że jest przedstawicielem ustawowym lub w inny sposób uwiarygodnił swoją tożsamość, np. przez podanie danych o swoim dziecku, takich jak nr PESEL, data urodzenia bądź drugie imię dziecka, powinna zostać udzielona informacja w zakresie tego, czy małoletni przebywa w szpitalu oraz jaki jest jego stan. 

RPP konstatuje, że w zakresie przepisów RODO stanowisko zająć powinien także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej: www.bpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum