RPP o uprawnieniach rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 22 maja 2014 15:00

Rodzic, któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską, ale zapewnił prawo do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, zachowuje uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na swojej stronie internetowej Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że rodzic taki ma m.in. prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka oraz prawo do dokumentacji medycznej dziecka. W takim przypadku rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską, nie potrzebuje zgody drugiego z rodziców np. na udostępnienie mu dokumentacji medycznej dziecka.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o opinię, czy rodzic, któremu na podstawie art. 107 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego została ograniczona władza rodzicielska do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, posiada uprawnienia przysługujące przedstawicielowi ustawowemu małoletniego pacjenta, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Więcej: www.bpp.gov.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum