RPP o protestach w POZ: to mogło naruszać zbiorowe prawa pacjentów

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 14 lipca 2011 16:57

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów, którzy w związku z prowadzeniem akcji protestacyjnej w placówkach POZ w Lubelskiem i w związku z możliwymi tego typu akcjami w innych regionach, zostali pozbawieni prawa do świadczeń zdrowotnych, o kierowanie do RPP wniosków w tej sprawie.

RPP o protestach w POZ: to mogło naruszać zbiorowe prawa pacjentów
Zdaniem Krystyny Kozłowskiej, Rzecznika Praw Pacjenta, działanie takie może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik może podjąć postępowanie w sprawach naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Wniosek skierowany do Rzecznika jest wolny od opłat. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy o postępowaniu w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, Rzecznik ma prawo żądać przedstawienia dokumentów oraz wszelkich informacji dotyczących okoliczności stosowania praktyk, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż mają charakter praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania żądania.

- Równocześnie informuję, że pacjent, który w związku z nieudzieleniem pomocy medycznej doznał szkody, może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych przez sądem powszechnym - podkreśla rzecznik.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum