RPP o prawach pacjenta u schyłku życia. Jest stanowisko w sprawie standardów postępowania m.in. gdy chory jest niezdolny do podjęcia decyzji

Autor: oprac. IB • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia28 czerwca 2021 10:36

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował stanowisko Zespołu przy RPP ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia.

Opracowanie dotyczy m.in. praw pacjenta będącego u schyłku życia Fot. Shutterstock
 • Opracowanie dotyczy nie tylko standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia, ale także praw pacjenta w tym okresie
 • Jedna z części opracowania zawiera propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych. RPP przypomina, że obecnie ustawodawstwo nie reguluje niektórych kwestii, np. w zakresie postępowania z pacjentem niezdolnym do podjęcia decyzji
 • Opracowanie obejmuje również wytyczne postępowania wobec pacjenta umierającego i jego rodziny

Jak przypomina RPP Bartłomiej Chmielowiec, życie każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością nienaruszalną. Ograniczenie się do łagodzenia objawów, do opieki paliatywnej w ostatnim etapie życia człowieka nie jest wykroczeniem przeciw tej wartości, a działanie personelu medycznego oparte na wiedzy i doświadczeniu medycznym zawsze powinno iść w parze z oddaniem i życzliwością wobec pacjenta w obliczu jego nieuchronnej śmierci.

Prawa pacjenta u schyłku życia. Jakie powinności personelu medycznego?

Opracowanie dotyczące standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia analizuje prawa pacjenta w tym zakresie.

W części pierwszej opracowania została poruszona problematyka antropologiczno-etyczna, dotycząca życia i śmierci człowieka. W części drugiej dokumentu przedstawiono obowiązujące przepisy dotyczące praw pacjenta i powinności personelu medycznego.

Zmiany legislacyjne i wytyczne postępowania

Część trzecia zawiera propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych, które posłużą dobru pacjenta i bezpieczeństwu personelu medycznego. Jak przypomina RPP, obecne ustawodawstwo nie obejmuje istotnych kwestii dotyczących zasad postępowania wobec pacjenta u kresu życia, np. w zakresie postępowania z pacjentem niezdolnym do podjęcia decyzji.

Czwartą część standardów stanowią właściwe wytyczne postępowania wobec pacjenta umierającego i jego rodziny. Są to proponowane dobre praktyki uwzględniające godność pacjenta i prawo do umierania bez bólu, w spokoju, podkreślające jego niepowtarzalność, autonomię i w związku z tym jego prawo do decydowania o tym, jak chce przeżyć życie, które jeszcze mu pozostało.

Propozycje te obejmują również prawo do leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przez kompetentny, wyszkolony personel.

Kto opracował standardy?

W skład Zespołu ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia, zaproszeni zostali:

 • - dr hab. n. społ. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi – przewodniczący Zespołu,
 • - dr n. biol. Anna Zielińska, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”– zastępca przewodniczącego.
 • - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Katedra Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
 • - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kubler, koordynator Centrum Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu;
 • - ks. prof. dr hab. n. teol. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski;
 • - prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 • - ks. bp dr hab. n. teol. Józef Wróbel SCJ, prof. KUL;
 • - dr n. o zdr. Izabela Kaptacz, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;
 • - dr n. med. Marek Karwacki, Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • - dr n. hum. Renata Kleszcz-Szczyrba, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii;
 • - dr n. med. Jacek Siewiera, Wojskowy Instytut Medyczny;
 • - dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska, Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie;
 • - dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal, Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 • - dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko, Śląskie Hospicjum Perinatalne.
 • - lek. med. Anna Gręziak, specjalista w dziedzinie reanimacji i intensywnej terapii, członek Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 Standardy opracowane przez zespół znajdują się poniżej w formie PDF.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum