RPP o prawach pacjenta szpitali psychiatrycznych. W 2020 było aż 651 skarg. Większość na dostęp do świadczeń i poszanowanie godności

Autor: PW • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia21 czerwca 2021 06:40

Pacjenci szpitali psychiatrycznych - w jakich warunkach są leczeni, na co się skarżą? Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił raport oparty o kontrole i interwencje.

RPP przedstawił raport na temat przestrzegania praw pacjentów szpitali psychiatrycznych. Fot. PTWP
  • W 2020 r. Rzecznicy rozpatrzyli łącznie 651 spraw skargowych. W przypadku 18% skarg stwierdzono ich zasadność, tj., naruszenie jednego lub kilku praw pacjenta
  • Kwestii uregulowanych w ustawie o prawach pacjenta dotyczyły 402 skargi. Około 42 % skarg stanowiły skargi związane z prawem do świadczeń zdrowotnych
  • Zakres uprawnień przyznanych Rzecznikowi ma gwarantować skuteczną ochronę praw osób hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych. Raport wymienia 5 takich uprawnień

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w 2020 r. rozpatrzyli ponad 600 skarg, blisko 4 000 zapytań i zgłoszeń nieskargowych. Ponadto 5 700 razy podejmowali działania z własnej inicjatywy, których celem było edukowanie pacjentów oraz weryfikacja przestrzegania ich praw.

Na co skarżą się pacjenci szpitali psychiatrycznych

W 2020 roku dużo spraw dotyczyło braku możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego z pacjentami leczonymi w szpitalach, doręczania rzeczy osobistych i żywności. Rzecznicy sprawdzali też, czy pacjenci przyjmowani do szpitali bez swojej zgody, mają zapewniony kontakt z sądami oraz pełnomocnikami ustanowionymi dla nich przez sądy. Interweniowali w sytuacjach, gdy pacjenci byli zamykani w salach łóżkowych bez dostępu do picia, jedzenia i toalet.

Wiele ze wspomnianych skarg wiązało się ze szczególną sytuacją. spowodowaną pandemią COVID-19 w jakiej znaleźli się pacjenci szpitali psychiatrycznych.

W 2020 r. Rzecznicy rozpatrzyli łącznie 651 spraw skargowych. W przypadku 18% skarg stwierdzono ich zasadność, tj., naruszenie jednego lub kilku praw pacjenta.

Kwestii uregulowanych w ustawie o prawach pacjenta dotyczyły 402 skargi. Około 42 % skarg stanowiły skargi związane z prawem do świadczeń zdrowotnych (258 skarg).

Źródło: Raport RPP

W tej kategorii mieszczą się skargi związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w odpowiednich warunkach, odpowiadającym wymaganiom fachowym i sanitarnym określonym w odrębnych przepisach; świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, wykonywanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Czego najczęściej dotyczą skargi pacjentów

Znaczna liczba skarg dotyczyła prawa pacjenta do:
• świadczeń zdrowotnych (258 skarg)
• poszanowania intymności i godności (70 skarg)
• do informacji (28 skarg)
• do dokumentacji medycznej (24 skargi)
• prawa do depozytu rzeczy wartościowych (22 skargi).

W zakresie związanym z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego najwięcej wniosków kierowanych przez pacjentów dotyczyło:
• wypisania ze szpitala osoby przebywającej w nim bez zgody (575 wniosków),
• wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej w nim za zgodą (385 wniosków),
• przyjęcia i leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody (267 wniosków).

Rzecznicy pacjentów szpitali psychiatrycznych - jaka jest ich rola?

Przypomnijmy, że Rzecznicy pacjentów w szpitalach psychiatrycznych są osobami, które z racji obowiązków mogą reagować na nieprawidłowości.

Zakres uprawnień przyznanych Rzecznikowi ma gwarantować skuteczną ochronę praw osób hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych.

Zgodnie z art. 10b ust. 4 uozp Rzecznik ma prawo do:
1) wstępu do pomieszczeń szpitala psychiatrycznego związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych;
2) występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego, w szczególności do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego oraz do podmiotu, który utworzył ten podmiot, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń;
3) dostępu do dokumentacji medycznej, osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;
4) porozumiewania się z osobą korzystającą ze świadczeń zdrowotnych, jej przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym bez udziału innych osób;
5) przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu zlokalizowanego w pomieszczeniach, w których wykonywany jest przymus bezpośredni w postaci izolacji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum