RPP o naborze kandydatów do komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 21 sierpnia 2014 13:34

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował na swojej stronie internetowej komunikat o naborze kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku (przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta).

Wymagania jakie musi spełniać kandydat to co najmniej wyższe wykształcenie i tytułu magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych (w tym wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych), posiadanie wiedzy z zakresu praw pacjenta oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Ponadto członkiem komisji wojewódzkiej nie może być osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej oraz wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2a Kodeksu karnego.

Więcej: www.bpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum