Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 22-08-2018 12:15

RPP krytycznie o przestrzeganiu praw pacjenta

Lecznice notorycznie nie przestrzegają prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz do dokumentacji medycznej - wynika ze sprawozdania RPP dotyczącego przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP od 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Fot. Biuro RPP

Sprawozdanie przyjęła właśnie Rada Ministrów.

W 2017 r. do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 61 218 spraw, sygnałów i zapytań. Rzecznik prowadził 1383 postępowania wyjaśniające dotyczące indywidualnych spraw pacjentów, w tym 308 z własnej inicjatywy. W 443 sytuacjach RPP stwierdził naruszenie praw pacjenta. Wszczął także 81 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, spośród których w 31 przypadkach wydał decyzję o naruszeniu prawa - podaje Rzeczpospolita.

Jak wynika ze sprawozdania lecznice notorycznie nie przestrzegały prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz do dokumentacji medycznej. Niewystarczający jest także stopień przestrzegania praw o pacjenta do informacji oraz do poszanowania intymności i godności - podaje dziennik "Rzeczpospolita".

Co do zasady przestrzegane są: prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, do tajemnicy informacji z nim związanych, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, a także prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. W 2017 r. nie stwierdzono uchybień tylko w przypadku prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej.

Więcej: www.rp.pl