RPP interweniował w sprawie seniorów na oddziałach psychiatrii sądowej

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 02 sierpnia 2019 14:03

Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podjął inicjatywę, której celem było przeanalizowanie sytuacji seniorów przebywających w oddziałach detencyjnych. Rzecznik uważa, że osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, których stan zdrowia na to pozwala, powinni przebywać w miejscach dla nich przeznaczonych, jakimi są np. domy pomocy społecznej.

RPP interweniował w sprawie seniorów na oddziałach psychiatrii sądowej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do oddziałów psychiatrii sądowej powinni zaś być kierowani sprawcy czynów zabronionych, których stan zdrowia wymaga bezwzględnego pobytu w psychiatrycznym zakładzie zamkniętym.

Jak czytamy w komunikacie nadesłanym do redakcji przez Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura RPP, Rzecznik Praw Pacjenta dostrzega trudną sytuację oddziałów psychiatrii sądowej zwanych oddziałami detencyjnymi. Pacjenci kierowani są do nich na podstawie orzeczenia sądu, a miejsce wykonywania tego orzeczenia wskazuje komisja psychiatryczna ds. środków zabezpieczających działająca przy ministrze zdrowia.

Pacjenci przebywają na detencji długotrwale, a na jedno zwalniające się miejsce przypada kilka osób oczekujących. Z uwagi na ponadnormatywne obłożenie oddziałów sądowych, środek zabezpieczający jest wykonywany w oddziałach ogólnopsychiatrycznych.

Dlatego też, na początku lutego br. Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się do prof. Janusza Heitzmana, dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz do prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii z prośbą o opinię na temat sytuacji osób starszych przebywających w podmiotach leczniczych realizujących środek zabezpieczający. Rzecznik zapytał, czy takie miejsca są przystosowane do długotrwałego pobytu w nich osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, a także czy mają one zapewnioną odpowiednią opiekę.

Stanowiska obydwu profesorów miały podobny wydźwięk - oddziały spełniają odpowiednie standardy, jednak żaden szpital nie jest przystosowany do długotrwałego przebywania w nim osób starszych.

Rzecznik biorąc pod uwagę osoby, które z racji na wiek czy niepełnosprawność wymagają szczególnego wsparcia zwrócił się do kierowników podmiotów psychiatrycznych o udzielenie informacji o pacjentach powyżej 60. roku życia (kobiety) oraz 65 roku życia (mężczyźni), którzy przebywają w placówce w ramach detencji trwającej powyżej 18 miesięcy. Po uzyskaniu informacji wystąpił do właściwych sądów o weryfikację, czy konieczne jest dalsze stosowanie środka zabezpieczającego w formie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Do rzecznika sukcesywnie wpływają informacje o podjętych działaniach. W części przypadków sądy, po zasięgnięciu specjalistycznej opinii lekarzy psychiatrów, podjęły decyzję o zmianie środka zabezpieczającego ze szpitala psychiatrycznego na inny. Decyzje te dotyczą już siedmiu osadzonych.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze