RPO: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić sąd, nie prokurator

Autor: RPO/Rynek Zdrowia • • 20 czerwca 2017 12:26

Według Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja w kwestii zwolnienia z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona dla sądu. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości, wnioskując o zmianę artykułu kodeksu postępowania karnego, który daje możliwość podjęcia takiej decyzji prokuratorowi i powoduje rozbieżności w orzecznictwie sądów rejonowych.

RPO: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić sąd, nie prokurator
W ocenie RPO decyzja w kwestii zwolnienia z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona dla sądu Fot. Archiwum

RPO informuje, że analiza wpływających do niego wniosków ujawniła rozbieżność w stosowaniu art. 226 k.p.k. W niektórych przypadkach sądy rejonowe przyjmują, że przepis ten uprawnia prokuratora do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej w zakresie tajemnicy zawartej w treści dokumentów, w innych zaś stwierdzają, że uprawnionym do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej jest wyłącznie sąd.

"Przepis art. 226 k.p.k. w zdaniu drugim przewiduje wyjątek od wynikającej z art. 180 § 2 k.p.k. zasady sądowego rozstrzygania w kwestii uchylenia wskazanych tam pięciu szczególnych tajemnic (...) decyduje prokurator" - pisze RPO.

Według Rzecznika przyjęte w tym przepisie rozwiązanie, niewymagające wydania orzeczenia niezależnego i niezawisłego sądu, w praktyce znacząco osłabia pozycję tajemnicy lekarskiej.

W ocenie Rzecznika wyjątek z art. 226 zd. 2 k.p.k. de facto oznacza możliwość ominięcia przez prokuratora sądowej pieczy nad docieraniem do wiadomości objętych tajemnicą lekarską.

Decyzja w kwestii zwolnienia z tajemnicy powinna być zastrzeżona dla sądu - uważa RPO.

Rzecznik argumentuje, że brak dostatecznej ochrony tajemnicy lekarskiej i związane z tym narażenie pacjentów na zbyt szeroki dostęp różnych organów i instytucji do informacji związanych z sferą prywatności objętą stanem zdrowia i leczeniem może podważyć zaufanie stanowiące podstawę prawidłowych relacji pacjenta z lekarzem.

"Ponadto naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy lekarskiej może skutkować pociągnięciem lekarza do odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, a nawet karnej. Powyższe argumenty przemawiają za usunięciem zdania drugiego art. 226 k.p.k." - konstatuje Rzecznik.

Rzecznik w skierowanym do Ministra Sprawiedliwości piśmie poddał pod rozwagę podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych. Poprosił także o stanowisko ministra w tej sprawie. 

Więcej: www.rpo.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum